Du er her:

EU's handicapbevægelse: EU's ministerråds forslag til hjemmesidedirektiv duer ikke

10. marts 2016

20 europæiske civilsamfundsorganisationer, der repræsenterer forbrugere, ældre og personer med handicap, protesterer i et åbent brev mod EU's ministerråds forslag om at svække omfanget og indholdet af EU-direktivet om tilgængelighed til hjemmesider.

Webtilgængelighed betyder, at alle - også personer med handicap, skal kunne bruge hjemmesider. I 2012 lancerede EU-kommissionen et forslag til et direktiv om tilgængelighed til offentlige organers hjemmesider. Dette direktiv forhandles i EU-parlamentet og EU's ministerråd. I forbindelse med forhandlingerne er EU's ministerråd nu kommet med forslag om at reducere direktivets anvendelsesområde og hermed undtage bl.a. offentlige tv-stationer, skoler, børnehaver, universiteter, ngo'er og live audiovisuelt webindhold. Disse undtagelser vil betyde begrænset adgang til internettet og hermed manglende inklusion i samfundet for mange mennesker, herunder ældre og mennesker med handicap. 

Læs det åbne brev om webdirektivet her