Du er her:

Få styr på lighedsprincippet

19. marts 2015

Lighedsprincippet er afgørende, når danske kommuner behandler borgernes ansøgninger. Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet gennemgår i deres seneste ”Praksisnyt” lighedsprincippet, som skal sikrer, at borgere i samme situation får samme behandling. Uanset kommune. Men det er ikke ensbetydende, at de har ret til samme hjælp.

Lige borgere, skal behandles lige. Det er en kerne i det forvaltningsretlige princip om lighed, og Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) sætter i deres seneste nyhedsbrev ”Praksisnyt” skarpt lys på lighedsprincippet.

DUKH gennemgår, hvad lighedsprincippet betyder, og hvilke krav det sætter til den kommunale sagsbehandling. Det understreges blandt andet, at selvom lighedsprincippet ikke er et nedfældet på skrift i en lov, så er det stadigt et uskrevet forvaltningsretsligt princip. Det er en såkaldt sædvaneret, hvilket betyder, at det stadigt er juridisk bindende.

Ifølge det uskrevne princip, er myndighederne forpligtiget til at behandle alle ensartede borgere ens uanset bopæl. En borger i Odense skal have sin ansøgning sagsbehandlet på præcis samme måde som borgeren i Nyborg. Der må kun være forskel i sagsbehandlingen, hvis der eksisterer et fagligt grundlag. Det er princippet om saglig forvaltning.

Eksempelvis er det ikke tilladt for kommunen at forskelsbehandle på baggrund af dens økonomi eller andre ”ulovlige formål”. Det er en magtfordrejning.

Men lighedsprincippet betyder ikke, at to borgere i hver deres kommune kan forlange ens ydelser.

Kommunalt selvstyre

I Danmark er der kommunalt selvstyre. Dermed kan kommunerne til en vis grænse selv bestemme, hvordan de løser opgaver inden for blandt andet serviceloven, som regulerer ældre- og handicapområdet. Da det er en rammelov er der plads til forskellige prioriteringer mellem kommunerne.

Dermed er kommune A ikke forpligtiget til at levere en handicapkompenserende ydelse på samme niveau som i kommune B, så længe det er inden for den overordnede lovgivning.

Du kan læse meget mere om lighedsprincippet, saglig forvaltning og kommunalt selvstyre i DUKH’s ”Praksisnyt” nr. 45 (link til dukh.dk).