Du er her:

Færre unge med større psykiske handicap uddanner sig

30. november 2017

Ny VIVE rapport viser, at danskere med handicap uddanner sig mindre og er sjældnere i beskæftigelse. Selv oplever de, at de har en ringere livskvalitet end deres medborgere uden handicap.

Ny VIVE undersøgelse viser, at der stadig er alt for store forskelle på, hvordan danskere med og uden handicap oplever sig inkluderet i det danske samfund. Især gruppen af danskere med større psykiske handicap oplever de fleste og de største barrierer. 

Det Nationale Forsknings-og Analysecenter for Velfærd (VIVE) har kortlagt hverdagsliv og levevilkår for voksne danskere med handicap i 2016, sammenholdt med danskere uden handicap. Undersøgelsen tager udgangspunkt i borgernes egne oplevelser i forhold omkring uddannelse, beskæftigelse, forsørgelse, livskvalitet og sundhed, deltagelse og tilgængelighed, og sagsbehandling og diskrimination. 

Undersøgelsen viser også, at der ikke er sket nogen bedring siden den første spørgeskemaundersøgelse i 2012. For langt de fleste af de forhold, som undersøgelsen sætter fokus på, er der få eller ingen statistisk signifikante forskelle mellem 2012 og 2016.

Færre unge med større psykiske handicap uddanner sig

For nogle forhold er der endda sket en forværring. Og det gælder for uddannelsesområdet og for gruppen af unge med større psykiske handicap. I 2011 havde godt hver anden 30-40-årige dansker med et større psykisk handicap (51%) taget en kompetencegivende uddannelse. I 2015 var tallet faldet til 35 pct. 

"Det er nedslående læsning, siger formand for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen. For lige adgang til videregående uddannelse er afgørende for den enkeltes muligheder for senere at blive inkluderet på arbejdsmarkedet".

Hans bud er mere fleksible rammer på de videregående uddannelser. For eksempel skal de studerede, der på grund af handicap ikke kan studere på fuld tid, fritages fra fremdriftskrav. Og så skal underviserne på de videregående uddannelser have adgang til viden om at undervise studerende med handicap. 

Læs VIVE rapporten: "Personer med handicap - Hverdagsliv og levevilkår 2016"

 

kkgs@handicap.dk