Du er her:

Faste læger på plejecentre et godt første skridt

30. maj 2016

Der er indgået en aftale om gradvist at tilknytte en fast læge til landets plejecentre. Det skal sikre bedre behandling og forebygge genindlæggelser på sygehus for beboerne.

Danske Regioner, KL, de praktiserende lægers organisation (PLO) og sundheds- og ældreminister Sophie Løhde har indgået aftale om, at beboerne fremover vil få mulighed for at vælge en praktiserende læge, der er fast tilknyttet plejecentrene. Der er også meningen, at lægen skal rådgive personalet på plejecentre om sundhedsforhold – fx om rigtig håndtering af medicin.

”Jeg synes, det er en god ordning, som aftalen lægger op til at indføre. Jeg forventer, at en fast tilknyttet læge kan være med til at tage hånd om helbredsproblemer tidligt. Der er også brug for at stramme op på håndteringen af medicin. Det er vigtigt, at aftalen også sikrer, at beboere der ønsker det, kan beholde deres egen læge”, siger Thorkild Olesen.

Der er i alt afsat 100 millioner kroner til ordningen i perioden 2016-2019. Midlerne kommer fra satspuljeaftalen, som regeringen og satspuljepartierne indgik i oktober 2015.

”Jeg synes dog, der er et minus ved aftalen. Den omfatter ikke botilbud under serviceloven. Vi ved jo, at mange af borgerne her har massive sundhedsproblemer, der ikke bliver opdaget og behandlet i tide. Et sundhedstjek med faste mellemrum og en udvidelse af fastlæge-ordningen til at omfatte botilbud ville være et par af de værktøjer, man kunne bruge til at rette op på den ulighed i sundhed, vi ser her”, slutter Thorkild Olesen.

Hvis du vil læse sundheds- og ældreministerens omtale af aftalen - så klik her

tk@handicap.dk