Du er her:

Fem korte om sundhedsreformen

28. marts 2019

Aftalen om sundhedsreformen indeholder enkelte nye tiltag i forhold til regeringens udspil. Her er DH's holdning til 5 af dem.

Patient- og pårørenderåd

Der foreslås et nyt direkte valgt patient- og pårørenderåd i hvert af de 21 sundhedsfællesskaber. Det får høringsret til ”udvalgte større beslutninger” og kan selv tage emner op. Rådet vælger ét medlem, der ”sidder med” i den politiske overbygning i sundhedsfællesskabet.

DH mener: Patienter og pårørendes stemme er vigtig. Men forslaget er uklart. Betyder det et farvel til de 5 patientinddragelsesudvalg i regionerne – og farvel til dygtige repræsentanter for DH og andre patientorganisationer?  Det håber vi ikke. Udvalgene bør tværtimod styrkes og tilpasses en ny struktur. Der skal jo være plads til, at også patienter og pårørende, der ikke magter at råbe højt, sikres indflydelse.

Fysioterapi uden henvisning

Der lægges op, at borgerne kan gå til fysioterapeut uden lægehenvisning. Dog max. 5 behandlinger om året. Det er i første omgang tale om et forsøg i perioden 2021-25.

DH mener: Det er fint med et forsøg. Der er dog risiko for, at sygdom overses, når lægen ikke er inde over. Bonus: Der frigøres tid til andre patienter hos de praktiserende læger.

 Nyt Medicin- og Behandlingsråd

Medicinrådet foreslås udvidet. Der står meget lidt om rådet i aftalen. Statsministeren har sagt, at det er et prioriteringsredskab, der skal tage stilling til nye ikke-medicinske behandlinger.

DH mener: Der prioriteres ikke altid retfærdigt i det danske sundhedssystem. Visse grupper overses. Om et nyt behandlingsråd i stil med Medicinrådet er løsningen, må diskuteres nærmere. Herunder: Hvordan rydder man op i de mange eksisterende behandlinger, der ikke er ordentlig evidens for?

En styrket psykiatri

Penge til nye intensive sengepladser for psykiatriske patienter. Børne- og unge-psykiatrien styrkes gennem flere ydernumre til privatpraktiserende speciallæger. Penge til bedre overgange for børn og unge til voksenpsykiatrien. I alt 510 mio.kr. i 2020-25.

 DH mener: SIND og DH talt for et løft af psykiatrien i sundhedsreformen. Det er kommet, men det er bare ikke nok. Det skal mere til.

Kvalitet og nærhed

Ikke så meget nyt her: Kvalitetsplan, flere faglige standarder, flere skal behandles i det nære sundhedsvæsen frem for på sygehuset.

DH mener: Meget vigtigt med et kvalitetsløft og med større social og geografisk lighed. Aftalen burde være mere ambitiøs og dække flere områder med faglige standarder. Og mere konkret ift. hvordan kvaliteten sikres, når flere patienter skal behandles i nære tilbud.