Du er her:

Finansloven set fra handicapområdet

1. september 2016

Regeringens planer har ikke de store visioner på handicapområdet.

Regeringens forslag til finanslov har nærmest ingen forslag eller visioner på handicapområdet. Det er i sig selv beklageligt, og DH vil arbejde for at få handicapområdet på dagsordenen. Vi forsøger blandt andet at få forbedringer på bordet indenfor tilgængelighed, sundhed og retssikkerhed på socialområdet.

Konkret er følgende områder særligt relevante i finansloven og 2025-planen set fra handicapområdet.

Offentlig vækst

Løkke lægger op til en vækst i det offentlige på 0,5 procent. Det er bedre end Venstres tidligere planer om nulvækst. Men i DH frygter vi alligevel besparelser i kommunerne. Allerede nu mærker vi, at handicapområdet må holde for økonomisk. I medierne forklarer økonomer nu også, at planerne kan betyde velfærdsforringelser.

Læs Thorkild Olesens medieudtalelser her 

Læs her mere om, hvorfor borgerne kan opleve forringelser 

Afskaffelse af revalideringsordningen

Regeringen vil spare 100 millioner kroner ved at spare på revalideringsordningen. Det er DH stærkt imod. Revalideringsordningen er en god måde at få mennesker ind på arbejdsmarkedet. Flere undersøgelser viser, at revalidering får mange i beskæftigelse. Vi kender til en stribe sager med mennesker, der eksempelvis hjerneskader, der gennem revalideringsordningen har fået en uddannelse.

Læs om revalideringsordningen her hos Altinget (kræver abonnement)

SU-området

Regeringen vil skære 20 procent af SU’en og i stedet indføre mere SU-lån. Dermed kommer danske studerende til at blive mere gældsatte end tidligere. Handicaptillægget bliver ikke beskåret, hvilket DH er meget glade for.

Vi følger løbende med i, hvordan unge med handicap kan komme i klemme på grund af de nye SU-stramninger.

Tandpleje

I finansloven vil man give borgere med fysisk eller psykisk handicap fremover mulighed for frit at vælge deres egen leverandør af tandpleje ligesom alle andre. Det vil ifølge regeringen særligt hjælpe mennesker med demens. Danske Folkeparti har krævet forbedringer indenfor tandområdet. I DH arbejder for, at mennesker med handicap bliver husket, og konkret foreslår vi bedre tilskud til borgere med tandskader som følge af medicin.

 jatk@handicap.dk