Du er her:

Flere med handicap skal i arbejde

30. maj 2017

Nye tal fra SFI viser, at kun godt hver anden med handicap er i arbejde.

Pressemeddelelse fra Danske Handicaporganisationer (DH).

 En ny undersøgelse fra SFI viser, at for få med handicap stadigvæk er i arbejde. Godt halvdelen af mennesker med handicap er i arbejde. Samtidig har 8 ud af 10 voksne danskere uden handicap et arbejde.

 Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH), udtaler:

 ”Mennesker med handicap kan mere, end man tror. Vi vil og kan bidrage på arbejdsmarkedet. Hvis den lave beskæftigelsesgrad skal hæves, bør vi ruste mennesker med handicap bedre, så de kan klare et arbejde”.

 SFI’s nye undersøgelse viser, at uddannelse betyder særligt meget for mennesker med handicaps muligheder for at komme i arbejde.

 ”Uddannelse er ekstra vigtigt for mennesker med handicap. Derfor skal vi få inklusionen til at lykkes endnu bedre i grundskolen. Et politisk flertal vil gøre det muligt at tage en erhvervsuddannelse på fleksible vilkår. Det skal udbredes til hele uddannelsessystemet”, udtaler Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH).

 SFI’s nye undersøgelse: https://www.sfi.dk/nyt/nyheder/presse/uddannelse-oeger-jobchancerne-for-folk-med-handicap/