Du er her:

Flere skal have adgang til psykologhjælp

20. marts 2015

Der er gratis adgang til behandling for ondt i halsen eller brækkede ben. Men ikke for psykiske helbredsproblemer. Der er brug for en udvidet psykologordning, hvor alle med behov kan få hjælp.

I dag kan man få tilskud til psykologhjælp, hvis man en bestemt diagnose eller har været ude for særlige hændelser (trafikuheld fx). Det betyder, at mange der kunne have stor gavn af psykologhjælp, ikke er omfattet af ordningen.

 

”Den nuværende ordning er for snæver og bør laves om. De praktiserende læger bør kunne henvise alle, der har behov for det, til psykologbehandling,” siger Thorkild Olesen.

 

Samme budskab kan man læse i et notat, Danske Patienter og Danske Handicaporganisationer lavet i samarbejde med Diabetesforeningen.

Notatet er omtalt i Politiken i dag.

 

Notatet slår fast, at det ikke er lig med at åbne statskassen på vid gab, hvis psykologordningen udvides. Tværtimod er det en god forretning for samfundet. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakke fra 2012 fastslår, at fremme af mental sundhed betaler sig for samfundet, når de gunstige effekter på uddannelse og beskæftigelse tælles med.  

 

”Vi ved fra undersøgelser, at kronisk sygdom og handicap i en del tilfælde kan give anledning til psykiske helbredsproblemer som angst, stress og depression. Der er derfor bestemt også en handicapvinkel på det her.  Derfor er vi gået aktivt ind i at støtte en udvidet psykologordning”, slutter Thorkild Olesen.

 

Psykologordningen er ved at blive evalueret, og der kommer en rapport i løbet af foråret med anbefalinger.

 

Notatet fra DH og Danske Patienter kan ses her