Du er her:

FN stiller kritiske spørgsmål til Danmark

8. maj 2019

En ny rapport fra FN's Handicapkomité kaster kritisk lys på forholdene for mennesker med handicap i Danmark, Grønland og på Færøerne. Det gælder bl.a. inden for diskrimination, uddannelse og sundhed.

Til næste år skal Danmark til eksamen i FN’s Handicapkonvention. FN’s Handicapkomité er nu kommet med listen over ”eksamens-spørgsmål”. Den danske regering skal i første omgang levere skriftlige svar på de mange spørgsmål. 

Handicapkomitéen beder den danske regering svare på, hvad den vil gøre for at anerkende nægtelse af rimelig tilpasning som diskrimination. I dag er situationen den paradoksale, at nægtelse af rimelig tilpasning er forbudt på arbejdsmarkedet - men tilladt alle andre steder. 

Komiteen slår ned på, at Danmark ikke har en tværgående politisk handlingsplan for at forbedre vilkårene for personer med handicap.

Den spørger også, hvordan man vil sikre lighed i sundhed mennesker med handicap. Den har bemærket den massive overdødelighed blandt mennesker med kognitive og psykiske handicap og spørger til, hvad regeringen vil gøre ved det. Herunder fremme tidlig opsporing og indføre sundhedstjek.

Komiteen hæfter sig ved, at langt færre med handicap ender med at få en uddannelse, herunder en erhvervsuddannelse. Den spørger, hvad regeringen vil gøre for at vende denne tendens.

Komiteen lufter også sin bekymring over kontanthjælpsloftet og beder regeringen oplyse, hvordan det rammer mennesker med handicap.

”Rapporten fra FN sætter fingeren på rigtig mange ømme punkter. Det er utilfredsstillende, at det - uden for arbejdsmarkedet - ikke regnes for diskrimination i Danmark at nægte en person med handicap rimelig tilpasning. Den kommende regering må ændre loven om forbud mod diskrimination på grund af handicap”, siger Thorkild Olesen.

Den danske regering har ét år til at svare på spørgsmålene fra FN’s Handicapkomité. Når den del er overstået, kommer Komitéen med sine endelige anbefalinger til Danmark.

Listen med spørgsmål, som er på engelsk, kan ses her