Du er her:

Fokus på tilgængelighed i DR’s nye public service-aftale

19. september 2018

Tilgængelighed for mennesker med handicap er et af hovedpunkterne i DR’s nye public service-kontrakt. Det gode nuværende niveau bliver fastholdt, og der er også gode nye tiltag i kontrakten.

Kontrakten har et selvstændigt afsnit om tilgængelighed, som bl.a. siger, at tilgængelighed skal være et grundlæggende princip i DR’s grundprodukter. Det betyder f.eks., at der skal være fokus på god lyd i alle DR's produktioner

Derudover skal DR fortsat tilbyde hjælpetjenesterne undertekster, tegnsprogstolkning, synstolkning og oplæste undertekster. Og DR skal i kontraktperioden sikre, at tjenesterne kan livestreames via DRTV.
Som noget nyt er ”nyheder i et enkelt sprog” en del af afsnittet, og et udvalg af disse skal tilbydes på tegnsprog.

Digitalt fokus

Kontrakten har også et digitalt fokus. DR skal sikre, at hjemmesider og mobilapplikationer gøres mere tilgængelige jf. den gældende standard på området.

Derudover er der fokus på at udvikle nye tilgængelighedstiltag f.eks. en applikation til oplæsning af undertekster og særligt tilgængelige nyheder til døvblinde.

Dialog med handicaporganisationerne og DR’s brugerråd er også en del af kontrakten. Det er et vigtigt organ, som DH og DH's medlemsorganisationer er en del af og har stor glæde af.

Mindre public service er bekymrende

Der er mange rosende ord til afsnittet om tilgængelighed i DR’s aftale. Og DH har i det politiske forløb haft et godt samarbejde først med DH's medlemsorganisationer og dernæst med medieordførerne og Kulturministeriet.

Dog er der en lille bekymring i forhold til princippet ”mest til flest” i aftalen. Undertekster, god lyd og andre tilgængelighedstjenester er godt for alle – og nødvendigt for mange med handicap. Vi skal dog være opmærksomme på at DR udvikler tilbud til alle handicapgrupper. Princippet ’mest til flest’ må ikke betyde, at DR overser de mindre grupper af mennesker med handicap.

Og så er der en generel bekymring for den vej, det går for hele public service-området med besparelserne fra politisk side. Public service-kanalerne er de kanaler, det leverer flest tilgængelige tv-udsendelser.

Public service-kontrakten er en aftale mellem Kulturministeriet og DR, der løber fra 2019 - 2023.

Læs public service-kontrakten på Kulturministeriets hjemmeside