Du er her:

Folkehøringer om menneskeretlige udfordringer i Danmark

22. januar 2015

I næste måned afholdes der folkehøringer om menneskeretlige udfordringer i Danmark. Folkehøringerne afholdes i anledning af Danmarks eksamination i FNs Menneskerettighedsråd i Genève, januar 2016. Folkehøringerne finder sted i byerne Ålborg, Århus, Odense og København.

Ud over rapporter til FN-komiteer inden for de forskellige konventioner, så foregår der også en tværgående behandling af alle konventioner på een gang (FNs universelle periodiske bedømmelse, UPR). Her er det regeringerne, der eksaminerer hinanden.

Civilsamfundet udarbejder rapport i fællesskab, og DH bidrager. Institut for Menneskerettigheder koordinerer udarbejdelsen af rapporten. Eksaminationen kommer til at foregå i Geneve i januar 2016 og er Danmarks 2. eksamination som led i UPR.

Som led i udarbejdelsen af civilsamfundsrapporten, afholdes der fire offentlige høringer i Aalborg d. 18. februar 2015 med temaet diskrimination og ligebehandling, i Aarhus d. 19. februar med temaet overvågning og sikkerhed, i Odense d. 20. februar med temaet menneskerettigheder og udsatte grupper, og i København d. 24. februar med temaet menneskerettigheder i administrationen.

Det er gratis at deltage og kræver ikke forudgående tilmelding. Hverken DH eller institut for Menneskerettigheder har mulighed for at dække udgifter til transport.

Se invitationen til folkehøringerne her

Læs hele programmet for folkehøringerne her