Du er her:

Folketinget går foran med tilgængelighed

29. september 2017

Folketingssalen har hele sommeren været under ombygning. Nu bliver de sidste afdækninger og stilladser taget ned. Derfor viser Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, og de øvrige præsidiemedlemmer salen frem for pressen fredag den 29. september kl. 13 og her er DH’s næstformand, Sif Holst, med til at fejre forbedringerne.

Ombygningen hænger sammen med Præsidiets plan om at gøre salen mere tilgængelig og brugbar for medlemmer med funktionsnedsættelser. På grund af den begrænsede tid mellem Folketingets samlinger er det nødvendigt at lade arbejdet foregå i to etaper.

I år er arbejdet koncentreret om at skabe mere plads, så kørestolsbrugere kan komme rundt i salen og tale fra en central placering. Derudover er der sikret mere dagslys i salen, hvilket øger tilgængeligheden for svagtseende, og for hørehæmmede, der har brug for dagslyset til bedre at kunne mundaflæse og aflæse ansigtsudtryk. Når samlingen i 2018 går i gang, kan kørestolsbrugere komme op på landets fornemste talerstol ved hjælp af en lift. Samtidig vil der blive sat små markeringer ved bordene, så svagtseende/blinde kan føle sig frem, når de bevæger sig rundt i salen.  

DH sætter stor pris på det fokus folketingets formand, Pia Kjærsgaard, og det øvrige præsidium har haft på tilgængelighed i folketingssalen.

”At mennesker med handicap med de aktuelle og de kommende forbedringer får ligeværdig adgang til at tage del i folketingets arbejde og den demokratiske samtale, er et vigtigt skridt på vejen til et inkluderende samfund” udtaler Sif Holst, næstformand i DH.

Folketingets præsidium sender med renoveringsarbejdet et meget vigtigt signal om, at nedbryde barrierer for ligeværdig deltagelse i det politiske liv.

”Vi håber i DH, at det lokale demokrati – alle kandidater til det kommende kommunal- og regionsrådsvalg i november, vil lade sig inspirere af tankegangen i Folketinget, så byrådssale og andre demokratiske forsamlingssteder løbende får forbedret tilgængeligheden” slutter Sif Holst.

Man kan søge hjælp og inspiration til forbedring af tilgængeligheden hos mærkeordningen God Adgang, der hjælper med at skabe overblik over nuværende tilgængelighedsforhold og giver råd til forbedringer. Læs mere på www.godadgang.dk

 

tb@handicap.dk