Du er her:

For mange er ufrivillige inde-mennesker

24. maj 2019

Næstformand Sif Holst besøger i dag Naturmødet.

Mange mennesker med handicap kommer ikke så meget ud i naturen som andre. Det kræver både ændringer i holdninger og gode fysiske løsninger at lave om. Det er hovedbudskabet fra Danske Handicaporganisationer (DH) på Naturmødet i år.

Naturmødet afholdes i disse dage i Hirtshals og der diskuteres natur og naturoplevelser. Men for mange mennesker med handicap er det svært at komme ud i naturen. Mere end hver femte kørestolsbruger besøger sjældent eller aldrig grønne områder eller naturområder. For personer, der bruger stok, krukker eller gangstol er det en ud af syv. I befolkningen som helhed er det kun godt en ud af hundrede! Det viser en undersøgelse som Københavns Universitet har udarbejdet med en række samarbejdsparterne.

Og det er ikke kun mennesker med gangbesvær, der er ufrivillige inde-mennesker og kan opleve begrænsninger. Det kan også være mennesker psykiske handicap som f.eks. angst, mennesker med kronisk sygdom, der kan både være store eller små og varige eller permanente funktionsnedsættelser.

Kendskab er vigtigt

Adgang for alle til naturen handler ikke kun om fysiske løsninger. Det handler også om åbenhed og information.

”Mange mennesker med handicap tror ikke, at de kan komme ud i naturen eller er velkomne hos friluftsrådets organisationer, hvis der ikke er et tilbud målrettet til dem.” Siger Sif Holst, næstformand i Danske Handicaporganisationer (DH).

Hun påpeger, at man kommer langt ved at oplyse om de muligheder, der er. Det kan f.eks. være hvor meget det kræver at tage del i en vandretur eller tage ud og se på fugle. Hvor langt skal man gå? Er der bænke undervejs? Kan man komme frem i en kørestol eller med en barnevogn eller er der trin eller mudderhuller på ruten?

Den type oplysninger hjælper også mennesker uden handicap med at afstemme ambitionerne inden man begiver afsted i naturen.

Tænk tilgængelighed ind fra start

Tilgængelighed handler også om fysiske løsninger. Ikke kun til gavn for mennesker med handicap men også, hvis man er belastet af en højgravid mave, at man er en far med barnevogn eller er kommet godt op i årene og ikke ser eller hører så godt længere.

Når man anlægger faciliteter i naturen, er det vigtigt at tænke tilgængelighed ind som en integreret del af arkitekturen – at tænke universelt design, der passer til alle. Det kan være i form af gode stier, tydelig afmærkning, god adgang til stedet, hvilepladser mv.