Du er her:

For tidligt med kontantløse butikker

25. januar 2017

Politikerne foreslår at lempe kontantreglen i tidsrummet fra kl. 22 til kl. 06. Det betyder, at forretninger ikke vil være forpligtet til at modtage kontanter i dette tidsrum. DH frygter, at det vil ramme mennesker med handicap.

Forslaget er en del af det lovforslag, der viderefører forretningernes forpligtelse til at modtage kontanter, dog med den lempelse, at kravet ikke længere gælder i aften- og nattetimerne.

Det vil have konsekvenser for de grupper af personer med handicap, der ikke kan bruge de nuværende alternative betalingsformer som f.eks. kortbetaling og digitale betalingsløsninger og derfor pt. er afhængige af at betale med kontanter. En lempelse af kontantreglen vil derfor afskære nogle grupper af personer med handicap fra at kunne betale i aften- og nattetimerne.

Alternative betalingsformer

DH mener derfor, der er behov for at sikre andre betalingsformer, som personer med handicap kan bruge, før man lemper på kontantreglen. Kontantreglen blev indført som en dansk særregel samtidig med, at bankerne indførte dankortet som elektronisk betalingsmiddel. Det er nu, vi ser, der netop er behov for den. 

Turbo på den teknologiske udvikling

DH mener derfor, at der behov for at sætte turbo under den teknologiske udvikling af andre betalingsformer.

Der er både behov for en videreudvikling af de nuværende løsninger og udvikling af nye løsninger. Nogle nuværende løsninger vil kunne gøres brugbare ved at følge tilgængelighedsstandarder, men der er også udvikle nye løsninger bl.a. personer med kognitive handicap, der ikke kan bruge en pinkode.

Vi mener derfor, man i forbindelse med lovforslaget skal afsætte økonomiske ressourcer til en teknologisk udvikling af alternativer til kontanter og en kortlægning af brugbare alternative betalingsløsninger fra udlandet.

Dispensation

DH foreslår, at personer afhængige af kontantbetaling skal kunne få dispensation og fortsat kunne betale med kontanter i aften- og nattetimerne. 

Hvis butikken kun skal have byttepengene liggende for den gruppe borgere, vil røveririsikoen være yderst minimal, og det vil sikre, at alle borgere fortsat kan handle og købe ind uanset tidspunkt.

Der skal være tale om en overgangsløsnings indtil der findes brugbare alternative betalingsløsninger.