Du er her:

Forsikringsselskabernes brug af gentest vil føre til diskrimination

13. maj 2015

Forsikringsselskaberne drømmer om at kunne analysere gener for at bestemme, hvem der kan tegne forsikring og hvor meget den skal koste – men er det rimeligt?

Forsikringsselskaberne arbejder målrettet på at få lov til at bruge gentests i deres prissætning af forsikringer. Det vil betyde, at mennesker, som er genetisk disponerede for f.eks. diabetes eller

kræft vil have vanskeligt ved at tegne forsikringer. 

Ud over at være en voldsom indgriben i den personlige frihed og individets privatliv er det en sikker vej mod øget diskrimination, hvis man lader forsikringsselskaberne anvende oplysninger fra genanalyser. En undersøgelse fra sidste år viste at hver 5. person med et handicap bliver pure afvist af forsikringsselskaberne. Undersøgelsen gjaldt personer med psykiske lidelser. 

”Vi ved, at  også mennesker med andre handicap kan have svært ved at få adgang til at tegne forsikringer. Det er ikke i orden - alle skal kunne forsikre sig på lige fod med andre. Vi kan ikke have A, B og C-hold, og det er præcis, hvad vi vil få, hvis vi giver forsikringsselskaberne lov til at gå ind og ”vurdere” vores genetiske ophav”, siger Thorkild Olesen.

I udlandet er man begyndt at bruge mobil apps, som f.eks. giver forsikringsselskaberne fuld indsigt i en persons bevægelser, så en tur på løbebåndet kan føre til rabat hos forsikringsselskabet. Men det er en glidebane mener Thorkild Olesen:

”Man skal huske på, at forsikringsselskabernes ærinde er at tjene penge. Ved at give dem fuld indsigt i vores færden og genetik, begrænser vi ikke alene den personlige frihed betydeligt – vi åbner også for at forsikringsselskaberne selv kan fortolke f.eks. gentests. Det vil næppe tjene den almene befolknings interesse, og det vil slet ikke beskytte udsatte grupper – det vil tværtimod føre til en masse meget ubehageligt juristeri omkring, hvem der kan få lov til at forsikre sig”.

Handicaporganisationerne arbejder for, at alle skal kunne forsikre sig. Det skal ikke være forsikringsselskaberne, der sætter barren.

”FN’s Handicapkonvention stiller krav om, at personer med handicap har lige adgang til forsikringer, samt at de ikke bliver udsat for diskrimination på grund af handicap i adgangen til forsikringer. Så det eksisterende forbud mod at anvende gentests i forsikringssammenhæng skal bevares. Derudover der brug for at indføre et generelt forbud mod diskrimination på grund af handicap i Danmark, hvis man skal sikre, at alle mennesker med handicap får adgang til at forsikre sig på lige fod med alle andre,” slutter Thorkild Olesen.