Du er her:

Forsøg med førtidspensionister i løntilskud forlænges

10. april 2016

Efter megen kritik har regeringen alligevel besluttet at forlænge den eksisterende forsøgsordning for førtidspensionister i job med løntilskud. DHs formand, Thorkild Olesen er glad for beslutningen, der vil komme førtidspensionister og virksomheder til gavn.

I december meddelte beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen, at regeringen ikke ville forlænge den eksisterende forsøgsordning for førtidspensionister i job med løntilskud. Ordningen har siden 2013 betydet, at der kunne søges om dispensation fra kravet om, at antallet af førtidspensionister - ansat i job med løntilskud i en virksomhed - ikke måtte være mere end én for hver fem ordinært ansatte. Det såkaldte rimelighedskrav.

Virksomheder kan stadig søge om dispensation fra rimelighedskravet

Efter megen kritik har ministeren imidlertid aftalt med arbejdsmarkedets parter og KL, at forsøgsordningen fortsætter til udløbet af 2018. Det betyder, at virksomheder stadig kan søge om dispensation fra rimelighedskravet, hvis de ønsker at ansætte flere førtidspensionister i løntilskud end loven egentlig tillader.

DH’s formand Thorkild Olesen er glad for beslutningen, som vil komme førtidspensionister og virksomheder til gavn:

’Det er meget positivt, at ministeren er kommet på bedre tanker. Jeg deler ikke arbejdsmarkedets parters frygt for, at denne ordning kan forvride konkurrencen på arbejdsmarkedet. Tværtimod muliggør ordningen, at flere førtidspensionister, som gerne vil ind på arbejdsmarkedet men som aldrig kunne gøre det på ordinære vilkår, nu fortsat vil have den mulighed, og det støtter DH’, siger Thorkild Olesen.

Særligt vigtigt for socialøkonomiske virksomheder

En række socialøkonomiske virksomheder og fortalere for socialøkonomi har blandet sig i debatten og kritiseret, at forsøgsordningen ikke ville blive forlænget. For det ville konkret betyde, at førtidspensionister som allerede var ansat, trods en overgangsordning, måtte opsiges og på sigt fyres. For socialøkonomiske virksomheder, hvis mission netop er at hjælpe personer på kanten af arbejdsmarkedet videre mod en bedre arbejdsmarkedstilknytning, blev det opfattet som galimatias at skulle afskedige netop disse ansatte.

Intentionen er, at der i løbet af de kommende tre år skal findes en permanent løsning på, hvilke vilkår førtidspensionister skal kunne arbejde under - i blandt andet de socialøkonomiske virksomheder.

’Det vil være vigtigt at få en god permanent løsning, som understøtter, at så mange som mulige førtidspensionister kan blive en del af arbejdsmarkedet, hvis de ønsker det. Om det er i socialøkonomiske eller andre private virksomheder er mindre vigtigt, så længe det er ligeværdigt og ’rigtigt’ arbejde, som er meningsfuldt for den enkelte’, siger Thorkild Olesen.

Forsøgsordningen er videreført fra 1. april.

me@handicap.dk