Du er her:

Fra flotte ord til et reelt rummeligt arbejdsmarked

17. marts 2016

Følgende er Thorkild Olesens svar på de to svarindlæg, som henholdsvis beskæftigelsesministeren og Dansk Arbejdsgiverforening har givet formanden ift. hans indlæg i Politiken den 26. februar. Politiken havde ikke plads til at bringe hele svaret og derfor bringer vi her svarindlægget i dets fulde længde.

I indlæg i Politiken af hhv. 6.3 og 13.3 svarer først beskæftigelsesministeren og ugen efter Dansk Arbejdsgiverforening på mit indlæg af 26.2, ansporet af kontanthjælpsloftet, som i denne uge ventes vedtaget. Ministeren skriver, at jeg gør handicappede til ofre, mens arbejdsgiverne forsøger at fraskrive sig deres og virksomhedernes ansvar for, at alt for få mennesker med handicap kan få et job. Lad mig slå fast: Det er ikke mig eller handicaporganisationerne, der gør kontanthjælpsmodtagere eller mennesker med handicap i det hele taget, til ofre. Det klarer regeringen og forligspartierne helt fint selv ved at indføre det ’moderne’ kontanthjælpsloft. Det skal kunne betale sig at arbejde – men ingen har endnu kunne vise mig, hvor alle de job er, som de ledige med handicap skal varetage.

I stedet tales der meget om dem. Og om det såkaldt rummelige arbejdsmarked. Det gør Dansk Arbejdsgiverforening også. Alle vil det gerne, både ministeren og ikke mindst virksomhederne, forlyder det. Det er jeg meget glad for at høre. For alle gode viljer til trods, så er fakta uomtvistelige og opgaven stor: Kun 42,6 pct. af alle med et handicap er på arbejdsmarkedet. Ledigheden blandt fleksjobbere er tårnhøj og har været det i årevis. Ny rapport fra Det Centrale Handicapråd viser, at fordomme mod mennesker med handicap er udbredte og massive. Det rummelige arbejdsmarked er, og bliver, et fatamorgana uden reelt indhold.

Mennesker med handicap, herunder dem som nu rammes af kontanthjælpsloftet, kan ikke leve af flotte ord og gode viljer. Pølsemaskinen – den, som skubber mennesker, som arbejdsmarkedet ikke vil vide af, rundt mellem forskellige ydelser og indsatser i årevis – skal stoppes. Vi må og skal tage fat på at ændre endestationen: Arbejdsmarkedet. Vi skal ikke kun have ryddet op i kontanthjælpsbunkerne og hurtigt få hjulpet folk de rigtige steder hen – for nogle vil det være den førtidspension, de åbenlyst skal have. Nej, beskæftigelsesindsatsen for personer med handicap skal også have langsigtet og alvorlig akuthjælp. Jeg håber, at arbejdsgiverne og beskæftigelsesministeren vil være med til at tage handling på denne vigtige dagsorden, så alle dem der kan og vil, får lov at være med i arbejdsfællesskabet på en værdig måde.

me@handicap.dk