Du er her:

Frivillig Fredag – Danmarks nationale frivillighedsdag - Grokraft for fællesskaber!

28. januar 2015

Fredag d. 25. september 2015 fejres Danmarks frivillige på den nationale frivillighedsdag, Frivillig Fredag. Dagen er lagt an som en aktivitetsdag, hvor alle fra foreninger til kommuner, frivilligcentre, virksomheder og skoler byder ind med aktiviteter, så som debatarrangementer, markeder, gadeevents, frivilligfester, mv., der synliggør, anerkender og fejrer de frivillige for deres store indsats. Sidste år blev der afholdt 356 forskellige aktiviteter fordelt på 86 kommuner.

I år er temaet for Frivillig Fredag Grokraft for fællesskaber! Her dykker vi ned i de fællesskaber, som vi alle er en del af, og spørger til om og hvordan frivillighed kan styrke kvaliteten af vores relationer – det være sig på arbejdspladsen, i foreningen, i det lokale kulturhus eller i klasselokalet. Frivilligheden må kunne noget særligt, når det kommer til fællesskaber, for ofte er det netop det sociale aspekt, der motiverer mennesker til at blive og vedblive med at være frivillige. Årets tema lægger op til at Frivillig Fredag fx bruges som en anledning til selvrefleksion og til at vende blikket indad mod sin egen forening og udvikle og styrke fællesskabet via frivillighed. ”Årets tema” er udelukkende tænkt som inspiration og har ikke til formål at ensrette lokale aktiviteter eller valgte emner.

www.frivilligfredag.dk kan du få konkrete ideer til, hvordan man kan arbejde med årets tema inden for forskellige områder.

Frivilligrådet står for den nationale koordinering af dagen og forsøger at støtte op om jeres lokale aktiviteter med gratis merchandise, tema-seminarer, nyhedsbreve, PR og med inspiration til aktiviteter via aktivitetskoncepter på hjemmesiden og gennem årets tema. Hvis du ikke allerede har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, kan du gøre det på www.frivilligfredag.dk og følge med i aktiviteter og tilbud.