Du er her:

Giv mere plads til patienters viden i Medicinrådet

3. november 2016

Det nye Medicinråd skal fra 1. januar 2017 vurdere og godkende medicin til brug på hospitalerne. De faglige metoder, rådet skal arbejde ud fra, har netop været i høring. DH følger Medicinrådets tilblivelse tæt med det formål, at patienter med kronisk sygdom og handicap skal stilles bedst muligt.

Styrk patientindflydelsen – og beskriv hvordan

DH har afgivet høringssvar til Danske Regioner om de faglige metoder, Rådet vil bruge, når det tager stilling til nye og allerede anvendte lægemidler. DH er tilfreds med, at der skal være en patientrepræsentant med, når faglige udvalg og fora under Medicinrådet skal komme med indstillinger om sygehusenes anvendelse af bestemte lægemidler. 

Men det er for uklart, hvordan beslutningerne træffes. DH mener, at det skal beskrives glasklart, hvilken indflydelse patientrepræsentanter kommer til have.   

DH ønsker også at få formel indflydelse på indstillingen af repræsentanter på områder, der dækkes af medlemsorganisationer, der er med i DH, og som ikke er repræsenteret på anden vis. 

Tag særligt hensyn til de mindre udbredte sygdomme

DH frygter, at mindre udbredte sygdomme og handicap kommer i klemme, når der skal indstilles lægemidler til standardbehandling – fx fordi lægemidlerne er dyrere eller sværere at prøve af i stor skala. DH mener derfor, at kravene bør være mere lempelige for lægemidler til patienter med mindre udbredte sygdomme for at sikre lige adgang til behandling. 

 Overvåg anvendelsen af medicin på sygehusene

En ting er at anbefale medicin til brug på sygehusene. Noget andet er, hvad der sker i praksis. Overvågning af den faktiske anvendelse af medicin er vigtig, mener DH, og opfordrer til at gøre overvågningen let tilgængelig, også for patienterne og offentligheden.

Vi følger Medicinrådet tæt, og vi vil gerne fra DHs’ side have indflydelse på, hvad der kommer til at ske. Patienterne og deres repræsentanter skal have en stærkere stemme i Medicinrådets arbejde, for det er patienternes helbred og livskvalitet, det hele drejer sig om”, udtaler Thorkild Olesen.

 Læs høringssvaret her 

tk@handicap.dk