Du er her:

God dag for mennesker med handicap

10. november 2017

Stor satspuljeaftale for år 2018-2021 på socialområdet er fredag blevet indgået mellem Regeringen og de øvrige satspuljepartier.

Der er indgået aftale om satspuljen for de kommende år. Set med handicappolitiske briller er det en god aftale.

Den strækker sig over årene 2018 til 2021. Og det er i sig selv godt. Det giver nemlig mulighed for at tænke langsigtet, i stedet for at det bliver løsninger fra det ene år til det næste. Konkret er der i aftalen flere gode ting at fremhæve:

Børn og unge med handicap er mere udsatte for seksuelle overgreb end jævnaldrende. Derfor bliver der afsat penge til frivillige og private organisationer, der skal hjælpe med at styrke de unge mennesker og lære dem at kunne sætte grænser og forebygge konflikter. Samlet er det 43,9 mio. kroner over de kommende år, der bliver tilført.

Det er uhyre vigtigt at få bekæmpet disse overgreb i sig selv, og særligt når børn og unge med handicap, der kan være mere sårbare end mange andre, bliver ramt.

Styr på sagsbehandlingen

Sagsbehandlingen i kommunerne er noget de fleste, der har været i kontakt med det kommunale system, kan tale med om. Antallet af klagesager hos Ankestyrelsen taler sit eget sprog. Det samme gør antallet af sagerne, der bliver omgjort. Retssikkerheden for borgerne har det ikke godt, og det rammer mange mennesker med handicap.

Netop derfor er det godt, at der med aftalen afsættes 53,4 mio. kroner til, at den task force, der har været til at hjælpe kommunerne med at få styr på sagsbehandlingen, nu bliver permanent.

Men selvom, der gerne skulle blive en bedre sagsbehandling i kommunerne, vil der alligevel være sager, som der bliver klaget over. I dag bortfalder hjælpen, mens klagesagen står på. Men nu kommer der en 14-ugers frist - en såkaldt varslingsperiode - før kommunens afgørelse træder i kraft. Det koster 230 mio. kroner at indføre over de kommende år. Blinde og svagsynede bliver nu omfattet af ordningen med individuel handicapkørsel.

Det vil kræve en lovændring, men det er kun godt, for hermed er rettigheden for blinde og svagsynede noget, der skal et flertal til for at røre ved igen. I alt kommer det til at koste 85,5 mio. kroner over de kommende år. Og de penge er bestemt godt givet ud.

Handicappuljen forhøjet

Endelig bliver Handicappuljen forhøjet. Den går til børn og unge med handicap samt deres søskende og forældre. Det drejer sig om at støtte koloniophold, familieferier og kursusvirksomhed.

I kan læse mere om aftalen her.

Det er mange gode fremskridt for mennesker med handicap. Aftaler som denne trækker i den rigtige retning. Og selvom, der stadig er langt til de lige muligheder, er ethvert fremskridt en glæde.

For vi kan faktisk mere, end de fleste tror.

 

oh@handicap.dk