Du er her:

God dialog med Høje Taastrup Kommunes nye jobcenterchef på DH-netværksmøde

10. september 2015

På det seneste møde i Danske Handicaporganisationers Brobyggernetværk mellem lokale virksomheder, civilsamfundsorganisationer, socialøkonomiske virksomheder og DH-organisationer var der god dialog med Høje Taastrups nye jobcenterchef Dan Nielsen.

Netværket havde besøg af den nyansatte jobcenterchef Dan Nielsen fra Høje Taastrup Kommune. Dan Nielsen kommer fra et tilsvarende job i Vallensbæk-Ishøj kommuner og har stor erfaring på området. Han pointerede vigtigheden i at mennesker med handicap kommer i job og fortalte også, at jobcentrene gør mange ting for borgere med handicap, så de kan komme tættere på arbejdsmarkedet.

Dan Nielsen var der samtidig for at lytte til netværket, og han fik følgende ideer med hjem:

  • En mere direkte hotline til kommunen, når der er unge mennesker, som pludselig oplever at stå på herrens mark. Eller unge mennesker, der får skrivelser fra det offentlige og ikke ved, hvad de skal stille op med dem.
  • Et godt samarbejde mellem kommunen og de frivillige organisationer. De frivillige organisationer kan ofte støtte op om initiativer, men de skal forankres og understøttes i jobcentret.
  • At jobcentret og kommunen tager klager alvorligt, som kommer fra borgerrådgivere i kommunen. Der er mange klager over jobcentret, og det opleves af civilsamfundsorganisationerne som et stort problem. Her svarede Dan Nielsen direkte og sagde, at det har hans store bevågenhed. Gennem klager kan kommunen lære noget, og de skal tages alvorligt. Alle kan begå fejl, og begås der fejl, skal de rettes op på. Det mindste man kan gøre, hvis man ikke kan overholde en frist, er at give borgeren besked og fastlægge en ny frist.
  • Der kunne være behov for tættere samarbejde mellem jobcentret, handicaporganisationer og virksomhederne.
  • Fra en virksomheds side lød det: Vi vil egentlig hellere have, at jobkonsulenterne ”sælger” jobsøgendes kompetencer frem for at fortælle, hvad vi kan få i tilskud. Vi ansætter ikke flexjobbere eller andre for tilskuddets skyld, hvis de ikke kan bidrage til virksomheden.
  • Det blev efterlyst, at jobcentret oftere kommer ud og besøger og kontakter virksomhederne.
  • En fast kontaktperson i jobcentret er et ønske fra virksomhedernes side.
  • En opfordring til jobcentret om at skabe en ensartethed i sagsbehandlingen, så sagsbehandlingens kvalitet ikke afhænger af den enkelte sagsbehandler. 

Dan Nielsen lyttede til netværkets ideer og beklagede, at lovgivningen af og til sætter sine begrænsninger. Han aftalte at holde kontakt med Danske Handicaporganisationer i den kommende tid for at få vendt Brobyggernetværkets ideer til det videre samarbejde om, hvordan inklusion af personer med handicap på arbejdsmarkedet kan øges i Høje Taastrup Kommune.

Hvis du som DH afdeling er interesseret i at danne partnerskaber med din lokale kommune i forhold til at sætte handicap på den beskæftigelsespolitiske dagsorden, så kan du deltage i afdelingskurser, der afholdes i oktober. Her kan du deltage i workshoppen Politiske Partnerskaber. Det kræver et godt og stærkt lokalt samarbejde at skabe bedre vilkår for personer med handicap ude i kommunerne. Kom på dette kursus og lær om, hvordan du gennem målrettede lokale partnerskaber med kommune, virksomheder og andre lokale foreninger kan skabe synlige resultater og et bredt handicappolitisk engagement i din kommune.

Læs mere om DHs afdelingskurser

mro@handicap.dk