Du er her:

Gode tiltag på handicapområdet i DR-kontrakt

18. september 2018

Den nye public service-kontrakt har fokus på tilgængeligheden for mennesker med handicap til DR’s medier.

PRESSEMEDDELELSE

Den nye public service-kontrakt har fokus på tilgængeligheden for mennesker med handicap til DR’s medier.

En række tiltag er positive, mener Danske Handicaporganisationer (DH): 

  • Tilgængelighed skal være grundlæggende princip i alle DR’s tjenester.
  • Digitalt fokus: Web og apps skal løbende gøres mere tilgængelige.
  • Fokus på at udvikle nye tilgængelighedstiltag: Fx app til oplæsning af undertekster og særligt tilgængelige nyheder til døvblinde

Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH), udtaler:

”DR gør i dag et stort stykke arbejde på tilgængelighedsområdet. Det bliver nu fastholdt og udviklet. Hvis mennesker med handicap skal kunne leve et liv som alle andre, er adgang til medier afgørende”.

Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH), udtaler:

”Undertekster, god lyd og andre tilgængelighedstjenester er godt for alle – og nødvendigt for mange med handicap. Det er derfor positivt, at public service-kontrakten vil sikre, at medierne bliver for alle. Vi skal dog være opmærksomme på at udvikle tilbud til alle handicapgrupper. Princippet ’mest til flest’ må ikke betyde, at vi overser de mindre grupper af mennesker med handicap”.