Du er her:

Gør erhvervsskoler mere fleksible

13. september 2018

Regeringen har netop fremlagt et nyt erhvervsskoleudspil, der skal få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse.

Pressemeddelelse fra Danske Handicaporganisationer (DH)

Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH), mener, at fleksible erhvervsuddannelser er en løsning:

”Regeringen har ret i, at flere skal ind på erhvervsskolerne. Vi skal også udnytte potentialet hos unge med handicap. Vi ønsker derfor, at erhvervsuddannelserne bliver mere fleksible, så vi får flere med. De faglige krav skal være ens for alle, men eksempelvis praktik- og skoleperioder på nedsat tid vil gøre erhvervsskoler mulige for flere.”

Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH), udtaler:

”Færre mennesker med handicap får en uddannelse end tidligere. Lad os tro på unge med handicap og samtidig få flere, dygtige faglærte. Uddannelse er ekstra vigtig for mennesker med handicaps jobmuligheder. En uddannelse og et arbejde gør, at flere med handicap får et liv ligesom alle andre.” 

 

Fakta: Uddannelsesniveauet falder for mennesker med handicap

  • Færre med handicap får en kompetencegivende uddannelse. I perioden 2012-2016 faldt andelen fra 74 pct. til 66 pct. (VIVE, 2017: https://bit.ly/2LGaVuq).