Du er her:

Gør sagsbehandlingen bedre for borgerne

18. maj 2017

Thorkild Olesen skriver i Politiken, at kommunerne skal have endnu mere fokus på den gode sagsbehandling.

Bragt i Politiken 12. maj 2017

Af: Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH).

Mennesker med handicap oplever alt for ofte problemer, når de søger om hjælp hos kommunen. 

Det viste Politikens historie 5. maj: Borgere i København har fået bevilget en ny type kateter, der bruges til at tømme blæreren. Problemet er, at det ikke er blevet undersøgt, om det konkrete hjælpemiddel kan bruges af borgeren.

I handicaporganisationerne hører vi fra mange borgere med lignende problemer. De får ikke en konkret individuel vurdering, når de søger hjælpemidler. Det kræver serviceloven ellers. Med god grund. Uden konkret individuel vurdering får borgeren ikke den bedste støtte.

Hver dag ringer telefonerne i handicaporganisationerne fra borgere, der er i problemer. Vi har lavet en stikprøve i 886 af de henvendelser, vi har fået. I 51 procent af sagerne oplever borgerne sagsbehandlingen som uigennemskuelig. I 24 procent af sagerne oplever borgerne ikke at have fået en konkret, individuel vurdering af deres sag, ligesom Politiken beskrev om kateterne i København.

Eksempelvis venter en 57-årig kvinde på 9. måned på svar fra kommunen. Den normale sagsbehandlingstid er overskredet, og kvinden oplever sagsbehandlingen som meget uigennemskuelig. Hun mener heller ikke, at kommunen vurderer hendes sag individuelt.

Mange kommuner gør et godt stykke arbejde og gerne vil fjerne den mistillid, der opstår mellem borgere og system. Men der skal ske meget mere. For nyligt viste tal fra Ankestyrelsen, at der i 2016 var fejl i mere end hver tredje af de afgørelser, borgerne klagede over.

Der er brug for endnu mere fokus på bedre sagsbehandling, og at kommunerne lærer af hinanden.

I Randers har medarbejderne i sygedagpengeafdelingen eksempelvis fået undervisning i bedre borgerkontakt. Det har nedbragt antallet af klager.

I dag kan kommunerne frivilligt få vejledning fra en særlig taskforce hos Ankestyrelsen. En mulighed er at gøre den ordning obligatorisk for kommuner med mange fejl i sagsbehandlingen. En god start vil også være at give taskforcen permanente midler i næste finanslov, da bevillingen snart løber ud.