Du er her:

Hård kritik af lovforslag om kontanthjælpsloft

13. januar 2016

DH har afgivet et gennemgående kritisk høringssvar til lovforslaget om et nyt kontanthjælpsloft, samt til de skærpede krav til rådighed for uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere. DH beder politikerne sikre, at personer med handicap ikke vil blive tvunget til at flytte fra deres bolig. Derudover, at ledige med handicap ikke vil blive ramt af den nye 225 timers regel.

DHs høringssvar sætter fokus på to alvorlige konsekvenser, som henholdsvis kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen, kan få for personer med handicap:

  • At kontanthjælpsloftet, via loft over boligstøtten, vil ramme personer med handicap og særlige boligmæssige behov på noget så fundamentalt som deres mulighed for at blive i egen bolig.
  • At den nye 225 timers regel, som straffer ledige, der ikke selv kan finde 6 ugers ustøttet beskæftigelse økonomisk, ikke vil få flere ledige med handicap i varige job, tværtimod. Lovforslaget ændrer nemlig ikke ved, at arbejdsmarkedet ikke er fleksibelt og inkluderende nok.

DH foreslår, at alle, som ikke er visiteret jobparate, bliver undtaget fra 225 timers kravet, og at man sikrer, at de ledige med handicap, som har brug for det, får den nødvendige og håndholdte hjælp til at finde job. Andre igen skal hjælpes videre til fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension, så kontanthjælp ikke fortsætter med at være en årelang parkeringsplads for de ledige med handicap, som har allersværest ved at komme ind på arbejdsmarkedet.

Læs Thorkild Olesens indlæg i Altinget om kontanthjælpsloftets boligkonsekvenser

Læs DHs fulde høringssvar

Læs KLs indlæg om kontanthjælpsloftets boligkonsekvenser

me@handicap.dk