Du er her:

Handicapassistance kan bestilles 24 timer før afrejse fra 1. august

16. juli 2015

Fra den 1. august kan personer med handicap, der har behov for assistance for at komme med toget, bestille 24 timer før afrejse hos DSB. I dag skal man bestille 48 timer før, så selvom 24 timer ikke ligefrem medfører mulighed for spontane rejser, er det en stor forbedring at gå fra et varsel på 48 timer til 24 timer. Arriva har også tilsluttet sig denne forbedring og vil derfor tilbyde assistance med 24 timers varsel fra 1. august. DSB planlægger at sænke varslingen yderligere til 12 timer fra den 1. august 2016. Desuden udvider DSB åbningstiden på telefoniske bestillinger, og det bliver som noget nyt muligt at få assistance i alle døgnets timer, der kører tog. I dag er det kun muligt at ringe kl. 8-15 og at få assistance kl. 6-24.

Forbedringen er en del af den politiske aftale mellem staten og DSB, der blev fornyet i foråret 2015.

”Mulighed for handicapassistance er for nogle grupper af mennesker med handicap afgørende for, om man overhovedet kan komme med toget. Derfor er jeg virkelig glad for, at man politisk har besluttet, at forholdende skal være bedre,” siger Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer. 

I DH’s medlemsorganisation, Dansk Handicap Forbund, vækker beslutningen også begejstring. ”Det er rigtig dejligt. Det er noget, vi har kæmpet for i årevis, og som vores tillidsvalgte virkelig har knoklet for. Dansk Handicap Forbunds mål er, at vores medlemmer har samme muligheder som alle andre, og jeg glæder mig til den dag, hvor der slet ingen restriktioner er, men der er ingen tvivl om, det her, betyder utrolig meget for de, der er afhængige af det. Jeg betragter det som et stort skridt på vejen,” siger landsformand Susanne Olsen.

Assistancen er netop nødvendig, fordi flere tog og stationer på nuværende tidspunkt ikke er tilgængelige for bl.a. bevægelseshandicappede, synshandicappede og andre handicapgrupper. Forskellige perronhøjder, trin i tog, mangel på ledelinjer og mange andre forhold gør nogle grupper af mennesker med handicap afhængige af hjælp fra andre, når de skal med toget. Og denne hjælp skal bestilles i forvejen.

På længere sigt vil behovet for handicapassistance forhåbentlig blive mindre, da tilgængelighed i forbindelse med indkøb af nye tog og modernisering af gamle og anlæg af nye stationer vil kunne sikre, at behovet for handicapassistance mindskes. DH arbejder videre på at sikre, at der afsættes nødvendige økonomiske midler til at sikre tilgængelighed til både stationer og tog.