Du er her:

Handicapfamilier demonstrerer onsdag i hele landet

23. april 2019

Pressemeddelelse fra Danske Handicaporganisationer (DH) om demonstrationer på handicapområdet.

Pårørende til mennesker med handicap går onsdag 24. april med i demonstrationer og happenings flere steder i landet.

De pårørende oplever besparelser og den forkerte hjælp i deres møde med det kommunale system.

Demonstrationerne er arrangeret gennem Facebook-gruppen ”Bak op om de pårørende til handicap og psykisk sårbarhed.” Den har de sidste måneder samlet flere tusinde mennesker, som oplever problemer med at få den rette hjælp fra deres kommune.

Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH), udtaler:

”Vi hører desværre om de samme problemer fra vores medlemmer: Mange oplever det som en kamp i sig selv at få den rigtige hjælp. Vi har eksempelvis været i dialog med en familie, der besluttede at flytte kommune i frustration over sagsbehandlingen. Mennesker med handicap ønsker at leve et liv som alle andre. Det kræver den rigtige støtte og et godt samarbejde med kommunen.”

Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH), udtaler:

”Jeg opfordrer politikerne til at tage de pårørendes opråb alvorligt. Nogle kommuner forsøger sig med mere tid til den enkelte sag og bedre koordinering mellem forvaltninger. Det skal udbredes. Når man inddrager familien i sagen og giver den rigtige støtte, kan den enkelte deltage og bidrage til samfundet.”

Fakta: Mindre tillid til kommunen blandt borgere med handicap

Personer med handicap har mindre tillid til, at kommunen yder den hjælp, som den enkelte har ret til, hvis man sammenligner med personer uden handicap. Mistilliden til systemet er størst blandt mennesker med større psykiske handicap.
Kilde: Læs mere i VIVE’s rapport ”Personer med handicap – hverdagsliv og levevilkår 2016”, side 66