Du er her:

Handicapformand er bekymret for mere tvang og magtanvendelse

21. marts 2018

Pressemeddelelse fra DH: Nye anbefalinger om magtanvendelse kan føre til unødig brug af tvang. Det kan skade mennesker med handicap.

En arbejdsgruppe under Børne- og Socialministeriet har i dag offentliggjort en række anbefalinger om magtanvendelse over for voksne på socialområdet.

Danske Handicaporganisationer (DH) advarer mod, at mennesker med handicap vil blive udsat for mere tvang i fremtiden.

Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH), udtaler:

”Arbejdsgruppen lægger op til, at en lang række magtanvendelser ved eksempelvis hygiejne ikke længere skal kaldes magtanvendelse. Det betyder, at det ikke registreres og dermed forebygges. Jeg frygter, at det dermed bliver mere normalt at bruge tvang mod borgernes vilje i dagligdagen.”

Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH), udtaler:

”Selvom man har udviklingshæmning eller andet handicap har man ret til at bestemme over sig selv. Systematisk tvang kan give traumer og fremprovokere voldelig, udadreagerende adfærd. Det vil have stor indflydelse for den voksnes selvbillede, hvis man for eksempel får den opfattelse, at en hygiejne- eller spisesituation ikke kan gennemføres uden brug af fysisk magt. Derfor skal der meget mere fokus på at forebygge tvang. Det har man eksempelvis gjort på demensområdet ved at bruge nye socialpædagogiske metoder. Tvang og magtanvendelse skal være sidste udvej – ikke en rutinesag.”

DH ser samtidig flere fornuftige anbefalinger fra arbejdsgruppen.

Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH), udtaler:

”Det er rigtig godt, at der er fokus på mere uddannelse til personalet på blandt andet bosteder. Det kan forebygge unødig brug af magt. Arbejdsgruppen har også ret i, at reglerne om magtanvendelse skal tage højde for de nye former for velfærdsteknologi.”