Du er her:

Handicapformand: Statsrevisorernes kritik kræver handling

12. juni 2019

Statsrevisionerne kritiserer Ankestyrelsens lange sagsbehandlingstider af klager på social- og beskæftigelsesområdet. Kritikken er berettiget, lyder det fra DH i pressemeddelelse.

I 16 år har man haft intentioner om en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 13 uger, men det mål er endnu ikke nået, lyder det i Rigsrevisionens beretning.

Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH), udtaler:

”Mange med handicap oplever, at de skal kæmpe for at få den rigtige hjælp hos kommunen. Når de klager til Ankestyrelsen, skal de ofte vente alt for længe. Det er stressende for den enkelte og går udover familier og pårørende. Det er et retssikkerhedsmæssigt problem, hvis Ankestyrelsen ikke kan træffe hurtigere afgørelser end i dag”.

Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH), udtaler:

”Statsrevisionernes hårde kritik er berettiget. Det kalder på politisk handling. Der skal træffes de nødvendige beslutninger, så borgerne hurtigere får afgjort deres sager, uden at det går udover kvaliteten i Ankestyrelsen”.

Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH), udtaler:

”Det vigtigste er selvfølgelig at skabe bedre sagsbehandling, så mennesker ikke føler behov for at klage over kommunens afgørelse. Men udover forebyggelse skal vi have et klagesystem, der fungerer bedre end i dag”.

Læs hele beretningen fra Rigsrevisionen her