Du er her:

Handicapformand: Stop udhulingen af overførselsindkomsterne

8. august 2018

DF vil stoppe udhulingen af folkepensionen, der stigere mindre end lønudviklingen. DH mener, at det også skal ske for andre overførselsydelser.

Pressemeddelelse fra Danske Handicaporganisationer (DH)

DF vil stoppe udhulingen af folkepensionen, som i dag stiger mindre end den øvrige lønudvikling.

Det støtter Danske Handicaporganisationer (DH), der også ser udhulingen af øvrige overførselsindkomster stoppet.

Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH), udtaler:

”Mennesker med handicap på blandt andet førtidspension oplever stigende ulighed. De kan ikke arbejde og sakker hvert år efter resten af befolkningens velstandsmuligheder. Det er urimeligt. DF’s forslag bør udbredes, så vi stopper udhulingen af alle overførselsindkomster ”.

Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH), udtaler:

”I dag betaler mennesker med handicap for sociale projekter i satspuljen med lavere ydelser. Den form for ekstra skat er uretfærdig. Penge til sociale indsatser bør findes på finansloven, ligesom vi gør med al anden kernevelfærd”.