Du er her:

Her tog handicap dagsordenen på Folkemødet

21. juni 2019

Folkemødet 2019 er overstået, og DH har været med til at diskutere handicap og politik med borgere, organisationer og politikere. Også mellem de planlagte debatter har der været diskussioner om handicap, og det vidner om en øget interesse for området.

DH er stolt af at opleve, at flere og flere viser interesse og har lyst til at debattere handicappolitik. Herunder kan du læse korte referater fra de debatter, som DH har deltaget i på Folkemødet 2019.

 

Har uddannelsessystemet et handicap?

Fleksible uddannelser, støtte, hjælpemidler og social inklusion. Det er nødvendigt, hvis flere unge med handicap skal tage en uddannelse. Pointerne kom frem i debatten, hvor Kristian Hegaard fra Radikale Venstre var ordstyrer. Her hørte Thorkild Olesen, Hanne Pontoppidan fra Uddannelsesforbundet og Jakob Thulesen Dahl fra Danske Gymnasier unge med handicap fortælle om deres erfaringer på ungdomsuddannelse.

 

Hvor blev handicappolitikken af? Visioner søges!

DH og Danske Regioner satte lørdag handicappolitiske visioner på dagsordenen. Her fortalte Thorkild Olesen, at kommunalreformen har ført til en afspecialisering. Han mener derfor, at vi skal se på, hvad der skal til for at sikre, at mennesker med handicap kan få den rigtige støtte og mulighed for et godt liv uanset hvor i landet, de bor.

  

Hvordan finder man vej hos kommunen?

Kommunernes regler og procedurer kan virke som en jungle, der er svær at navigere rundt i. Fredag morgen havde Kommunernes Landsforening inviteret til debat om, hvordan kommunerne kan gøre det lettere at finde rundt, og hvordan man bedre kan lave sammenhængende indsatser for borgere med handicap. ”Det er ikke svært, hvis man tager udgangspunkt i den enkelte,” sagde Thorkild Olesen.

 

Bliver pårørende overladt til sig selv?

Hos SIND var Thorkild Olesen med til at debattere, hvordan man bedre kan hjælpe pårørende til personer med handicap. Han fortalte om undersøgelser, der viser, at pårørende ryger ud af arbejdsmarkedet, og at familier går i stykker. Derfor skal der skabes mere sammenhæng for hele familien og mere fleksibilitet på arbejdsmarkedet.

 

Dialogfrokost om BPA-ordningen

Fredag var Sif Holst inviteret til dialogfrokost om BPA-ordningen i DUOS’ telt sammen med en række andre aktører på området. Sif fremhævede vigtigheden af ordningen, der dog også har nogle problemer. Det gælder bl.a. udmåling af timer, udfordringer med arbejdslederrollen samt muligheden for at få overvågning efter §95.

 

Ulighed i sundhed

Her fortalte EN AF OS-ambassadør Gitte Nyberg om sine erfaringer fra sundhedsvæsenet. Blandt andet har hun været indlagt otte måneder på en psykiatrisk uden nogen tænkte på at sørge for en tandbørste til hende. Derudover har hendes medicin også bidraget til, at hun måtte få et fuldt gebis som 40-årig. Thorkild Olesen talte for sundhedstjek og bedre tandlægetilbud til udsatte borgere, så man ikke bliver glemt, hvis man ikke selv kan søge hjælp. 

 

Hvordan bliver sundheden bedre for mennesker på botilbud?

Aktivt publikum hos FOA og en engageret debat og stærke fortællinger fra dagligdagen fra lederen af et bosted i Gudhjem, Natasja Sander Mortensen. Alle paneldeltagere bakkede op om Thorkild Olesens ønske om indførelse af regelmæssige sundhedstjek til beboerne. Kirsten Normann Andersen fra SF fremhævede, at samarbejdet mellem faggrupperne også skal styrkes.

 

Ensomhed og mistrivsel hos unge – hvad gør vi ved det?

Unge med problemer fortalte deres egen historie hos EN AF OS. Om at få diagnoser, der kan være befrielende og et stempel på samme tid. De fortalte også om steder som Ventilen, der har kunnet give livsnødvendige samtaler om ufrivillig ensomhed. Sif Holst nævnte præstationssamfundet, der ekskluderer nogle mennesker med handicap. Sif Holst peger på, at der skal være tilbud, der griber unge, allerede inden diagnose og behandling bliver nødvendig.


Hit med sundhedssangen

Et arrangement i den mere muntre ende. Hvilke sundhedsorganisationer havde valgt hvilke sange? Det skulle et hold af sundhedspolitikere gætte. Sangene blev fremført af et kor af formænd og direktører. Lars Midtiby fortalte om den pædagogiske ”Du skal børste dine tænder” og DH’s fokus på ulighed i tandsundhed. Klaus Høm, Scleroseforeningen, og Mette Bryde Lind, Gigtforeningen, sang også smukt med i sundhedskoret om bevægelse og det gode hverdagsliv.

 

Kan prisen for at få udsatte ledige i job blive for høj?

”Nej”, sagde DH-direktør Lars Midtiby i debat med blandt andre Landsforeningen LEV og folketingsmedlem Christian Juhl (Ø). Men den menneskelige pris kan blive for høj. Vi har behov for bedre indsatser til de, der kan blive en del af arbejdsmarkedet, og værdige vilkår og mulighed for førtidspension til de, der ikke kan.


Vi skal have snebolden til at rulle

Hvis flere mennesker med handicap skal i arbejde, så kræver det, at arbejdsgivere og kolleger slipper reservationerne. Det sagde DH-direktør Lars Midtiby i en debat, som Dansk Metal havde arrangeret om, hvordan arbejdspladser kan få flere mennesker med handicap i arbejde. Heldigvis ved vi, at det går hurtigt de steder, hvor man første gang har ansat en person med handicap, fortalte Lars Midtiby. Det er den snebold, vi skal have til at rulle.

 

Nyt syn for sagn

DH-næstformand Sif Holst fik på Folkemødet lov til at prøve nogle af de barrierer som personer med synshandicap møder i jobsøgningen. Sif fik blandt andet lejlighed til at skrælle gulerødder og sortere vingummier med bind for øjnene. Udfordringen var arrangeret af Dansk Blindesamfunds Ungdom.

 

Er et samfund uden kontanter godt for alle?

”Husk at få alle med – også mennesker med handicap, der ikke digitale”, sagde Sif Holst i en debat om det kontantløse samfund på Folkemødet arrangeret af Nets. Fra politiske side, var Marianne Jelved og Peter Skaarup også optaget af debatten om, hvem der kan risikere at blive udelukket, hvis fremtiden byder på ansigt- eller fingeraftryksgenkendelse, når man skal betale for varer.


Verdensmål på dansk

I Faktaboksen debaterede DH’s næstformand Sif Holst monitorering af Verdensmålene i en dansk sammenhæng med Folketingets 2030-netværk, Danmarks Statistik, Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Industri. Sif Holst pointerede at for at kunne måle og monitorere Verdensmålenes fremskridt, er det også vigtigt at have gode data om mennesker med handicap.


Er Verdensmålene virkelig for alle?

I Verdensmålenes Telt var det deltagerne selv, der gav et panel af beslutningstagere gode råd til at inkludere marginaliserede mennesker i Danmark og internationalt – herunder mennesker med handicap. Anført af Janus Tarp, medlem af DH’s forretningsudvalg, lød rådet fra handicapeksperterne: Sørg for at sikre fuld tilgængelighed på alle parametre gennem dialog med mennesker med handicap.


Verdensmålsminigolf

Ved Sandvig Minigolf var DH’s næstformand Sif Holst inviteret til at spille minigolf og diskutere Verdensmål som handicapekspert. Trods udfordringer med tilgængeligheden på den gamle bane fik DH en god dialog om inklusion med politikere, NGO-ambassadører, forskere og erhvervsledere.


Morgenmadssnak om Verdensmålenes vigtigste løfte

Lørdag delte de morgenfriske Folkemødedeltagere egne erfaringer med manglende tilgængelighed for mennesker med handicap over en bæredygtig morgenmad med DH’s internationale chef Mette Müller Kristensen på Verdensmålenes Lille Scene. Arrangementet sluttede med individuelle løfter fra deltagerne om, hvad de og deres organisationer selv kan gøre for at nedbryde barriererne.


Hvordan oversætter man vækst til verdensmål’sk?

Lørdag i Verdensmålenes Telt debatterede ledere fra fagbevægelsen, NGO’er, erhvervsliv og Folketinget anstændige jobs og bæredygtig vækst – både økonomisk, socialt og grønt. DH’s internationale chef Mette Müller Kristensen var med, og understregede vigtigheden af at sikre, at vækst kommer alle til gode så ingen lades i stikken.

 

Ka’ unge med handicap da ikke klare sig selv?

Studerende med handicap på videregående uddannelser oplever, at deres handicap er en barriere for at studere på lige fod med andre. Vi har brug for en helhedsorienteret studieplan, der fra start afklarer hjælpemidler, eksamenstid, forlængelser med mere, sagde DH’s næstformand Sif Holst i en debat hos Tænketanken Perspektiv og Danske Studerendes Fællesråd. Så kan de studerende koncentrere kræfterne om studierne i stedet for på dispensationsansøgninger.

 

Retten til uddannelse - også for studerende med handicap?

Fordomme gjorde det svært for SUMH’s formand Sofie Monggard at finde praktikplads under uddannelsen som socialrådgiver. Det oplever andre unge med handicap også. Det skal der gøres noget ved, så flere kan få en uddannelse, mente panelet hos Tænketanken Perspektiv, hvor Thorkild Olesen deltog sammen med blandt andre folketingsmedlemmerne Mai Villadsen og Jens Henrik Thulesen Dahl.