Du er her:

Hold forenkling af serviceloven ude af økonomiforhandlingerne

4. maj 2015

Finansministeren og KL starter deres indledende forhandlinger om økonomiaftalen i dag. DH har i et fællesskriv til regeringen og KL´s bestyrelse opfordret til, at serviceloven ikke bliver et punkt på dagsordenen. Men med KL´s svarbrev til bl.a DH ser det ikke ud til, at der er blevet lyttet.

Hold forenkling og ændring af serviceloven ude af økonomiforhandlingerne for 2016 mellem KL og regeringen.
 
Det var opfordringen til Finansminister Bjarne Corydon, Økonomi- og Indenrigsminister Morten Østergaard og KL’s bestyrelse, i et fælles brev af 12.marts 2015 fra DH, Dansk Socialrådgiverforening, Socialpædagogerne, FOA og HK/Kommunal.

Baggrunden for brevet er, at der i de seneste år har sneget sig konkrete forslag, til ændringer på socialområdet, ind i den årlige økonomiaftale mellem Regeringen og KL.
 
"Det mener vi, er den forkerte vej rundt, da det giver enkeltstående lappeløsninger og symptombehandlinger af udfordringer, frem for en overordnet drøftelse af, hvordan vi udvikler socialområdet, så indsatserne bliver sammenhængende og udgør en positiv forskel for de mennesker, der skal støttes", skrev de frem organisationer i det fælles skriv.
 
I svarbrev til bl.a DH skriver KL, at DH allerede har haft mulighed for at give sit aftryk på en servicelov, som KL fortsat mener skal justeres:
"Idet der er tale om en omfattende justering af serviceloven har forskellige interessenter, herunder bl.a. Danske Handicaporganisationer, været inddraget og har haft indflydelse på udformningen af modellen for ændringen og forenklingen af serviceloven".
 
Det er korrekt, at DH har været inddraget i en proces omkring forenklinger af serviceloven, men selve udgangspunktet for ændringerne blev aftalt i økonomiforhandlingerne, som DH ikke har haft nogen indflydelse på. Og når udgangspunktet er fastlagt er det svært at ændre retning, selvom DH er kommet med forslag til, hvor der kunne skabes forenklinger og af-bureaukratisering til gavn for personer med handicap bl.a. ved forenkling af merudgiftsydelsen og på hjælpemiddelområdet.

”For mennesker med handicap er det væsentligt, at enhver sag tager udgangspunkt i en konkret og individuel vurdering af den enkeltes behov. Det kan man ikke styre ved overordnede økonomiforhandlinger, hvor det i sagens natur er økonomi, der er i centrum,” siger DHs formand Thorkild Olesen.
  
”Det var netop det forkerte fokus på økonomi, frem for løsninger for borgerne, der gav den massive modstand fra handicaporganisationerne sidst man forsøgte at ændre voksenbestemmelserne. Den fejl skal man ikke begå igen, så lad være med at aftale noget, men lad parterne på socialområdet finde en løsning, sådan som socialminister Manu Sareen også har lagt op til” slutter Thorkild Olesen.

 

kkgs@handicap.dk