Du er her:

ILO-møde sætter fokus på inklusion i den private sektor i Afrika

30. august 2017

DH og partnere i Ghana og Uganda – Ghana Federation of Disability Organisations (GFD) og National Union of Disabled Persons of Uganda (NUDIPU) – arbejder på at skabe et inklusivt arbejdsmarked for personer med handicap i samarbejde med virksomheder og erhvervspartnere.

I juli deltog Ghana Federation of Disability Organisations (GFD) og National Union of Disabled Persons of Uganda (NUDIPU) sammen i et møde i Johannesburg hvor inklusionsdagsordenen i den afrikanske private sektor var i fokus. Bag mødet står et multinationalt virksomhedsnetværk under FN’s Internationale Arbejdsorganisation (ILO) og et sydafrikansk virksomhedsnetværk, der begge arbejder for inkluderende beskæftigelse for personer med handicap, sammen med den sydafrikanske, multinationale bank Standard Bank.

Den private sektor er mange steder i Afrika ikke involveret i at skabe et inklusivt arbejdsmarked – en opgave der oftest anses som statens eller civilsamfundets. Mange personer med handicap har derfor ikke set den private sektor som en realistisk karrieremulighed, men det forsøger GFD, NUDIPU og deres erhvervspartnere at ændre gennem en indsats støttet af DH. Formålet med indsatsen er at sikre et mere inkluderende samfund i Ghana og Uganda og give personer med handicap samme muligheder for beskæftigelse som alle andre.

På mødet i Johannesburg deltog også store og mellemstore virksomheder fra Sydafrika, mange med kontorer i andre afrikanske lande. Sammenlignet med virksomheder i Ghana og Uganda er mange sydafrikanske virksomheder langt fremme i forhold til at beskæftige personer med handicap. Det skyldes blandt andet en stærk lovgivning på området, som har vist sig at være en vigtig motivation for virksomhederne – i hvert fald til at tage de første skridt mod at blive en mere inkluderende arbejdsplads.

Lovgivning er dog ikke nok alene. Der skal også være en stærk og engageret ledelse i virksomheden, tilstrækkelig oplysning og information omkring handicap og adgang til kvalificerede kandidater med handicap. Netop her spiller handicaporganisationerne en vigtig rolle, da de sidder med ekspertviden og har kontakt til personer med handicap, som måske ellers ikke finder vej til virksomhedernes HR-afdelinger.

Nu venter arbejdet med at omsætte inspiration og idéer fra mødet til praksis – i det arbejder er det et stort plus, at både handicapbevægelsen og erhvervspartnere fra Ghana og Uganda var med på mødet.

Læs om DHs samarbejde med GFD i Ghana og NUDIPU i Uganda.
Læs om ILOs Global Business and Disability Network her.