Du er her:

Indlæg i Berlingske: Bedre inklusion skal stoppe lærervold

26. november 2018

Berlingske har tidligere berørt problemer med vold i folkeskolen, hvor lærere gav udtryk for, at inklusionen var en af årsagerne til vold mod lærere. Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH), har i dag et indlæg i Berlingske om emnet.

Lærere i folkeskolen skal ikke udsættes for vold. De går på arbejde for at gøre vores børn klogere og ruste dem til voksenlivet. De gør en stor indsats for alle. Berlingske skrev forleden om fagbladet Folkeskolens undersøgelse af vold i skolen. Her peger flere lærere på, at vold mod dem ofte skyldes en dårlig inklusion. Tallene viser, at volden er stigende i folkeskolen.

Nogle børn med handicap kan blive udadreagerende, når de mistrives. Derfor er den stigende vold et tegn på, at inklusionen skal gøres bedre. Inklusionstanken er på mange måder rigtig: Børn med handicap har brug for at lære ligeså meget som alle andre børn for at klare sig i fremtiden. For børn og voksne med handicap ønsker at være en del af samfundet på lige vilkår med alle andre.

Vi skal blive bedre til at vurdere, om et barn har brug for et specialskoletilbud, eller om barnet vil kunne trives i en almindelig klasse. Inklusionen skal altid ske med udgangspunkt i det enkelte barns behov – ikke være en spareøvelse.

Elever med handicap, der tidligere ville have gået i specialskole, skal have et skoletilbud, hvor de trives og deltager i fællesskabet.

Lærerne peger selv på, at flere børn i klasserne og mindre tid til den enkelte elev er en af årsagerne til problemet. I handicaporganisationerne mener vi også, at brugen af to-lærerordninger og mere viden til lærerne om de forskellige handicap, kan skabe en bedre skolegang for børn med handicap – og forebygge udadreagerende adfærd.

Af Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH)