Du er her:

Inklusion af elever med handicap mislykkes

28. april 2016

Mange elever med handicap oplever et utilfredsstillende udbytte af undervisningen i den inkluderende folkeskole. Det viser en ny undersøgelse, som Danske Handicaporganisationer har foretaget blandt forældre til børn med handicap.

Undervisning, der ikke tilpasses elever med handicap. Manglende fagligt udbytte. Koncentrationsbesvær og for lange skoledage. Det er nogle af konklusionerne fra Danske Handicaporganisationers nye inklusionsundersøgelse, som mere end 450 forældre til børn med handicap, der går i en almindelig folkeskoleklasse, har deltaget i.

Danske Handicaporganisationers formand Thorkild Olesen finder konklusionerne fra undersøgelse bekymrende.

”Det er vores indtryk, at rigtig mange børn og forældrene oplever udfordringer med dagligdagen i klasselokalerne. Konklusionerne er derfor ikke overraskende. Men undersøgelsens resultater er en understregning af det vigtige arbejde med at få udfordringerne italesat, så vi kan finde nogle løsninger til gavn for elever med handicap, siger Thorkild Olesen.

Det er især den manglende viden om, hvordan undervisningen skal tilrettelægges for elever med handicap, som er et problem. Her oplever hele 60 % af forældrene, at deres børns lærere og pædagoger ikke har ekspertisen og værktøjerne til at tilpasse undervisningen, så den bliver udbytterig og interessant for elever med funktionsnedsættelse.

Undervisningen skal tilpasses elevens behov

Den utilstrækkelige viden giver store udfordringer i klasselokalet, hvor over halvdelen af forældrene ikke oplever, at deres barn får nok ud af undervisningen.

Mange forældre nævner gruppearbejde, undervisning på tværs af klasser, temauger og undervisning i større forsamlinger eller med højt støjniveau, som fx musik og hjemkundskab, som eksempler på undervisning, der ikke i tilstrækkelig grad tilpasses elever med handicap. Det giver især udfordringer for elever med ADHD, autisme og andre psykiske eller kognitive handicap, fordi der ikke er den ro og struktur, der er essentiel for, at de kan få et fagligt udbytte af undervisningen.

For elever med fysiske funktionsnedsættelser er det især idræt, udflugter og andre bevægelsesaktiviteter, der er en hæmsko for inklusion og fagligt udbytte. Kun 5 % af forældrene tilkendegiver, at deres børn får særligt tilpasset undervisning i idræt og bevægelse.

Der er brug for et mere fleksibelt skoleskema, der i højere grad tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov fremfor, at eleven skal passe ind i de rammer og strukturer, der er fastlagt oppefra”, siger Danske Handicaporganisationers formand Thorkild Olesen.

Netop ønsket om en øget fleksibilitet i skoledagen er højt på mange forældres ønskeliste. 68% af forældrene oplever nemlig, at den længere skoledag giver udfordringer såsom koncentrationsbesvær, en stressende hverdag og mindre overskud til de sociale relationer i frikvarterer og efter skoletid.

Blandt de positive resultater fra undersøgelsen er, at mange forældre er glade for den støtte, som deres barn modtager fra en ekstralærer eller pædagog, samt hjælpemidler som IT-rygsæk og specialstole- og borde.

jh@handicap.dk