Du er her:

Inklusion: Svage elever lades i stikken

28. april 2015

2 ud af 3 inkluderede elever får ikke den støtte, de har krav på

Kun hver tredje af de elever, der er flyttet fra en specialskole og nu er blevet inkluderet i den almindelige folkeskole, får støtte i undervisningen. Det viser en ny SFI undersøgelse. I rapporten ”Inkluderede Skolemiljøer”, bliver faglighed og trivsel undersøgt hos elever, der før gik i en specialklasse eller specialskole, og som nu går i en almindelig folkeskoleklasse. Det er de såkaldt ”tilbageførte” elever. SFI undersøgelsen viser, at det faglige niveau er lavere i klasser med tilbageførte elever sammenlignet med klasser, der ikke har modtaget elever fra specialskoler.

 

”I handicaporganisationerne har vi længe frygtet, at elever med handicap, der bliver inkluderet i almindelige folkeskoleklasser ikke får den nødvendige støtte. Undersøgelsen bekræfter desværre dette” siger DH's formand Thorkild Olesen.

 

”Alle elever fortjener en skolegang, hvor de kan blive så dygtige som de kan. Også elever med handicap. Hvis det skal lykkes, er der simpelthen behov for at de økonomiske og faglige ressourcer, der var på specialskolerne flytter med eleverne over i folkeskolen. I stedet ser det ud til at inklusionen også er blevet en økonomisk spareøvelse for kommunerne. Det går ikke bare ud over de børn, der skal inkluderes, men over hele folkeskolen”.

 

SFI-undersøgelsen viser, at de tilbageførte elevers trivsel og deltagelse er lavere, sammenlignet med de ikke-tilbageførte elever i både 6. og 8. klasse. Samtidigt viser undersøgelsen også, at elever, der får støtte i undervisningen generelt er glade for den støtte de får og føler at støtten hjælper dem i mange fag. I undersøgelsen peger de tilbageførte elever selv på, at en voksen støtteperson, der er god til at etablere en fast struktur og en tydelig rammesætning, har en positiv indvirkning på deres oplevelse af at blive inkluderet i en almindelig folkeskole.

 

”Det er indlysende, at det kan betale sig at sikre, at eleverne får den rette støtte. Men det vil kræve, at lærere, skoleledelser og forældre har adgang til specialviden og faglighed om handicap, f.eks. på kommunikationscentre eller landsdækkende institutioner, og som kan hjælpe lærere og elever med at få inklusion til at lykkes. Undersøgelsen viser, hvor vigtigt det er, at den specialiserede viden ikke forsvinder. Så længe kommunerne ikke lader de nødvendige ressourcer og specialviden følge med inklusionsindsatsen, er jeg virkelig bekymret for de elever, der bliver inkluderet. De har ikke råd til at vente, så der skal handles nu", siger Thorkild Olesen.

 

Inklusionspanelet består af godt 9000 elever fordelt på 423 klasser på 165 skoler. 30 pct. af alle klasser i inklusionspanelet har tilbageførte elever.

Antallet af elever, der modtager specialundervisning er faldet fra 36.536 elever i skoleåret 2011/2012 til 856 elever i skoleåret 2012/2013.

Specialundervisning er defineret som støtte i over 9 ugentlige klokketimer.