Du er her:

Inklusionseftersynet er skudt igang

3. november 2015

I dag har Minister for børn, undervisning og ligestilling, Ellen Trane Nørby skudt serviceeftersynet af inklusionen i gang ved at nedsætte en ekspertgruppe og en referencegruppe. Ekspertgruppen skal over de kommende seks måneder kortlægge og analysere inklusionsområdet. Ekspertgruppen skal komme med praksisnære anbefalinger til arbejdet med inklusion, som umiddelbart skal kunne iværksættes.

"Det er godt, at ministeren har taget initiativ til at igangsætte dette eftersyn af kommunernes inklusionsindsats og jeg er glad for, at det nu er kommet i gang. Det er også nødvendigt, for inklusionen fungerer tydeligvis ikke alle steder", siger DHs formand Thorkild Olesen.

"For handicaporganisationerne er det vigtigt, at elever med handicap og særlige behov får den rigtige støtte og den rette indsats. Det kræver, at der afsættes tilstrækkelige ressourcer i kommunerne. Erfaringer fra England viser, at hvis en indsats skal være succesfuld, skal der følge penge med, som skal målrettes denne indsats. Her har kommunerne noget at lære", slutter Thorkild Olesen.

Der har været megen omtale i medierne om inklusion og det har efterladt et indtryk af, at indsatsen har slået fejl i mange kommuner. Inklusionseftersynet skal blandt andet afdække i hvilket omfang, der er problemer. Eftersynet skal også afdække, hvilke typer af udfordringer, som kommunerne har i forhold til at lykkes med inklusionsindsatsen. Derfor skal ekspertgruppen blandt andet give anbefalinger om den faglige udvikling og trivsel for elever med særlige behov, om undervisningens tilrettelæggelse, og om organiseringen af inklusionsindsatsen.

Ekspertgruppe og referencegruppe.

Ekspertgruppen består af 10 medlemmer, heriblandt Mads Brix Baulund, formand for SUMH. Derudover nedsættes en referencegruppe, der skal bidrage til ekspertgruppens arbejde. I referencegruppen sidder DH og fem af DHs medlemsorganisationer.

Baggrund:

De seneste opgørelser viser, at andelen af elever i den almene undervisning er øget fra 94,2 pct. i skoleåret 2010/11 til 95,2 pct. i skoleåret 2014/15. Målet om, at andelen af elever inkluderet i den almene undervisning i folkeskolen, skal øges til 96 pct. af eleverne, nærmer sig således. Udviklingen betyder, at ca. 6.800 flere elever er blevet en del af folkeskolens almene undervisning svarende til, at hver skole i gennemsnit har inkluderet ca. fem elever på tværs af alle årgange.

Læs mere om inklusionseftersynet på undervisningsministeriets hjemmeside

kwk@handicap.dk