Du er her:

Invitation til to nye DH-grupper om fysisk tilgængelighed

5. februar 2015

Danske Handicaporganisationer opretter to nye grupper, som skal arbejde med fysisk tilgængelighed. Netværksgruppen skal være et forum, hvor erfaringer kan deles, og ekspertgruppen skal hjælpe med at øge kvaliteten på DH's arbejde inden for fysisk tilgængelighed.

Som opfølgning på temamøderne om fysisk tilgængelighed i efteråret 2014, etableres der nu en netværksgruppe og en ekspertgruppe, som der samtidig efterlyses medlemmer til. Begge grupper fungerer alene som digitale grupper, hvor man kommunikerer via e-mail. Efter fristens udløb vil du modtage konkret besked om, hvordan du bliver tilknyttet den gruppe, du ønsker at være en del af.

Netværksgruppen er for de DH repræsentanter i både medlemsorganisationer, DH afdelinger samt råd og nævn, der på forskellig vis er beskæftiget med fysisk tilgængelighed og som ønsker at indgåi  et digitalt netværk, hvor man kan udveksle viden og erfaringer med hinanden via e-mail.

Se mere om netværksgruppen her

Tilmelding til netværksgruppen her. Tilmeldingsfrist for at være med fra starten er den 26. februar 2015. Ellers er der løbende tilmelding til gruppen.

Ekspertgruppen er en mindre gruppe af DH eksperter i forhold til fysisk tilgængelighed, der forpligter sig til at stille deres viden og erfaringer til rådighed, når det efterspørges. Eksperterne skal have kvalifikationer på området fysisk tilgængelighed. Medlemmerne af ekspertgruppen skal være parate til at komme med input i forhold til høringer m.v. og til at levere deres input i løbet af kort tid.  

Se mere om ekspertgruppen her

Tilmeldingsfristen den 26. februar 2015, og det dermed ikke længere muligt at tilmelde sig ekspertgruppen.