Du er her:

Jobcentermedarbejdere på skolebænken

12. marts 2015

36 medarbejdere fra de fire jobcentre i projektet har deltaget i 2 uddannelsesdage, der var en stor succes. Undervisningen var fordelt over to dage og blev holdt for to jobcentre ad gangen.

”Det har været fagligt spændende at være sammen med medarbejdere fra et andet jobcenter og få indblik i, hvordan de gør tingene hjemme hos dem. Det sætter tanker i gang om vores egen praksis", udtaler Hanne Berg Møller, teamleder Aalborg Jobcenter.

Neuropsykolog Henrik Valentin Mortensen holdt oplæg om hjernens opbygning og om hvordan hjernen fungerer. Samtidig blev der sat fokus på, hvordan borgere, der har kognitive vanskeligheder, lettere spottes i jobcentrene. Henriks oplæg inddrog dagen igennem medarbejdernes egne erfaringer og oplevelser for at sikre, at oplægget havde relevans for dem.

Medarbejderne udtrykte stor begejstring for oplægget og en efterfølgende reaktion fra socialformidler Helle Torp, Frederiksberg Jobcenter var: ”Vi synes, at Henrik var en rigtig god formidler, han var lyttende og empatisk og kom med vigtige budskaber."

Jobcentrene har et stort ønske om at blive opmærksomme på borgerens eventuelle kognitive vanskeligheder så hurtigt som muligt, så borgeren tidligt i forløbet kan få den rette støtte. Det kan være svært at opdage målgruppens udfordringer, fordi de dels sjældent er visuelt synlige, og dels at borgerne ikke nødvendigvis selv gør jobcentret opmærksomme på deres udfordringer. 

Eksempler fra virkeligheden

Rådgivere fra handicaporganisationerne deltog på begge uddannelsesdage, hvilket gav jobcentermedarbejderne rig lejlighed til at drøfte problemstillinger, som de støder på i deres daglige arbejde og hvor de sædvanligvis ikke ville søge viden i en handicaporganisation eller patientforening.

Når talen falder på arbejdsredskaber og kompensation for handicappede i erhverv, tænker de fleste på de mere klassiske eksempler, hvor borgeren alene har en fysisk funktionsnedsættelse. Rådgiverne supplerede oplægget fra Specialfunktionen Job & Handicap med eksempler anvendt for borgere med kognitive funktionsnedsættelser, såsom en personlig assistent, der hjælper med at holde et overblik og en tablet, der kan tages med rundt på arbejdspladsen og holder styr på dagens aftaler. Rådgiverne fra handicaporganisationerne var alle meget glade for at møde jobcentermedarbejderne og herigennem høre om deres virkelighed og udfordringer, der giver en forståelse i deres samarbejde om projektdeltagerne og det øvrige medlemsarbejde i de enkelte handicaporganisationer.

Psykoedukation 

Rådgiverne fra handicaporganisationerne benyttede selvfølgelig lejligheden til at fortælle jobcentermedarbejderne om den psykoedukationsmetode, som projektet skal udvikle.

Metoden, som projektet udvikler, indebærer, at borgerne præsenteres for en grundig beskrivelse eller test af deres kognitive funktionsnedsættelser, så de selv får indsigt i, hvor deres begrænsninger ligger og der kan fokuseres på, hvordan der bedst muligt kan kompenseres for disse. Der vil blive arbejdet med borgernes mestringsstrategier og i et tæt samarbejde med jobcentrene sikres det, at borgeren er tilstrækkeligt kompenseret i sin beskæftigelse. 

Mestringsforløbene er godt i gang

Projektet har som mål at gennemføre mestringforløb for 200 borgere med kognitive funktionsnedsættelser med henblik op at bringe dem tættere på arbejdsmarkedet. Der er allerede iværksat 24 mestringsforløb og flere er på vej.

lms@handicap.dk