Du er her:

Kandidat med indlæringsvanskeligheder til FN’s Handicapkomité

8. juni 2016

For første gang nogensinde er der et land, der opstiller en kandidat med indlæringsvanskeligheder til en FN menneskerettighedskomite. Det drejer sig om New Zealand, der opstiller Robert Martin til Handicapkomiteen.

Robert Martin har indlæringsvanskeligheder og er vokset op på en institution. Han er den første person med indlæringsvanskeligheder, der stiller op til FN's Handicapkomité. Han har igennem 30 år været aktiv for menneskerettigheder for personer med handicap, og han er stærkt optaget af retten til at være inkluderet lokalt og af skadevirkningerne af institutionalisering.
Robert Martin spillede en stor rolle ved udarbejdelsen af Handicapkonven-tionen. Her var hans hovedprioriteter netop selvbestemmelse i eget liv og inklusion i samfundslivet. Robert Martin har fokus på betydningen af at være en del af lokalsamfundet, og at borgerne kender til støttet beslutningstagning. Det er afgørende at naboer, næringsdrivende og andre man er i kontakt med i hverdagen er på det rene med, at nok er der behov for støtte, men der er også tale om en selvstændig person med fri vilje og egne prioriteringer. Robert Martin pointerer, at nok gør han fejl, men det gør alle andre også. Det er simpelthen en del af det, det betyder at være menneske.