Du er her:

KL vil revurdere 27.000 førtidspensioner

3. november 2015

Kommunernes Landsforening foreslår, at 27.000 førtidspensionister, som har haft førtidspension mere end 10 år, skal genvurderes. KL mener, at denne øvelse vil øge arbejdsudbuddet med 5000 personer. KL har mistet realitetssansen, mener DHs formand Thorkild Olesen, som i lighed med de store partier på Christiansborg, opfordrer kommunerne til at komme i gang med at finde job til de mange ledige, som allerede står og venter på job.

Beskæftigelsesandelen for personer med handicap er på 42 pct. For personer uden handicap er den 77. En stor del af de personer med handicap, som står uden for arbejdsmarkedet, kan og vil gerne have et arbejde. Opgaven med at få dem, der kan og vil, i job, bør være det helt klare fokus i kommunerne.

"Der er 14.000 ledige med handicap, som står i kø til fleksjob. Det svarer til en ledighedsprocent på 19 pct. 40 pct. af dem har været ledige i mere end 1 år, uden at det er lykkedes at finde et fleksjob til dem. Kommunerne kunne passende starte her", opfordrer Thorkild Olesen.

"Vi ved også, at der er mange med et handicap, som modtager kontanthjælp. Nogen i længere tid, fordi kommunerne ikke kan finde ud af at udrede dem og give dem den rette hjælp til at komme videre og få et job. Men heller ikke dem vil kommunerne visitere til førtidspension. Det vil også være et godt sted at starte", fastslår Thorkild Olesen.

"Jeg er glad for, at de store partier på Christiansborg er enige med os i handicapbevægelsen, når vi siger: Koncentrer jer om at få dem, der kan og vil, i job. Giv dem hjælp, opkvalificer dem, iværksæt kompensation og hjælp dem med at finde og skræddersy et job til dem, der holder. Partierne på Christiansborg kunne passende give kommunerne hjælp til at løfte denne opgave, for det halter desværre gevaldigt", slutter Thorkild Olesen.

Antallet af førtidspensioneringer er siden reformen i 2013, faldet fra ca. 15.000 til ca. 5000 årligt. Førtidspensionister har ret til at få hjælp til at komme i beskæftigelse, fx i løntilskudsjob, eller frivilligt arbejde. 

me@handicap.dk