Du er her:

Klart ulovlig at fratage borgere deres sygedagpenge

11. februar 2016

Ny praksis fra Ankestyrelsen siger, at reglerne for borgere, der ulovligt eller ugyldigt har fået standset deres sygedgagpenge, kun gælder fremadrettet og ikke for tidligere sager. Helt utilstedeligt, siger DHs formand, Thorkild Olesen.

Sagen handler om en række borgere, der ulovligt eller ugyldigt har fået standset udbetalingen af deres sygedagpenge, fordi kommunen har set bort fra en række dokumenter og oplysninger vedrørende deres sygdom. Ankestyrelsen har i første omgang givet disse borgere medhold i deres ankesager, men beslutter sig altså nu for at frakende dem sygedagpengene. 

Ankestyrelsen forklarer det med, kommunerne først fra december 2015 har haft pligt til at inddrage alle oplysninger i en borgers sag, inden de træffer afgørelse om at standse udbetalingen af sygedagpenge. Derfor gælder reglerne på området kun fremadrettet og ikke for tidligere sager. 

Overfor DR´s Orientering på P1, slår flere jurister fast, at det er klart ulovligt, når Ankestyrelsen nu fratager en række borgere deres sygedagpenge.

I Danske Handicaporganisationer har vi også svært ved at godtage den forklaring, som Ankestyrelsen kommer med. ”Den forklaring er simpelthen ikke gangbar”, siger Thorkild Olesen og fortsætter: ”Det er en meget overraskende melding fra Ankestyrelsen. Mit bud er, at den ikke holder. Det er helt utilstedeligt at påstå, at det kun gælder fremadrettet. Det drejer sig om mennesker, der har mistet deres eksistensgrundlag. De kan ikke spises af med at man kun retter denne alvorlige fejl fremadrettet” Slutter Thorkild Olesen.

kkgs@handicap.dk