Du er her:

Kommentar til ekspertgruppe om udsatte unge og uddannelse

28. februar 2017

Regeringens ekspertgruppe om bedre veje til ungdomsuddannelse fremlægger i dag sine anbefalinger. Danske Handicaporganisationer (DH) opfordrer til fokus på unge med handicap og foreslår mentorstøtte, bedre vejledning og enklere støttetilbud.

Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer (DH), udtaler om regeringens og ekspertgruppes anbefalinger:

”Lars Løkke Rasmussen og regeringen skal roses for at tage problemet seriøst og starte debatten. Vi oplever, at en del unge med handicap ikke kommer ordentligt videre i ungdomsuddannelse og opfordrer til, at der også fokuseres på denne gruppe”

”Vi foreslår, at unge med handicap tilbydes mentorer, der følger dem ved uddannelsesskift. Studievejlederne skal have flere kompetencer om handicap i forhold til eksempelvis ADHD, autisme og ordblindhed. Generelt skal der mere fokus på inklusion på de almindelige ungdomsuddannelser, så unge med særlige behov kan være med”

”Ekspertgruppen har ret i, at de mange tilbud kan virke uoverskuelige. Der er brug for mange forskellige tilbud til de meget forskellige unge, men vi skal overveje, om systemet kan være mere simpelt. Vi foreslår, at specialpædagogiske hjælpemidler følger den unge trods uddannelsesskift. I dag skal unge på ny søge om IT-rygsæk for ordblinde eller lignende, når de skifter uddannelse. Det er besværligt og gør ikke vejen til uddannelse lettere", afslutter Thorkild Olesen.