Du er her:

Kommunerne spekulerer i lovbrud for at spare penge

28. august 2015

Retssikkerheden er under pres. Nu står det klart, at kommunerne ofte træffer forkerte afgørelser. Advokatrådet peger på, at noget tyder på, at kommunerne spekulerer i at tage hjælpen fra borgere med henblik på besparelser. Thorkild Olesen udtaler sig om problemet på DR P1.

Debatten om kommunernes spekulation i lovbrud er opstået i kølvandet på, at DR Nyheder har dokumenteret, at Odense Kommune planlagde at lukke 20 procent af kommunens børne- og ungesager for at spare penge.

KL afviser, at der er tale om bevidst spekulation i lovbrud, men peger på, at kompliceret lovgivning og lange sagsbehandlingstider i Ankenævnet er medvirkende årsager.

Advokatrådet anbefaler, at man for at forhindre spekulation giver Ankestyrelsen mulighed for at give klagesager opsættende virkning. Det vil betyde, at borgerne kan beholde deres støtte, mens sagen behandles.

Thorkild Olesen kommenterer på kommunernes adfærd i P1 Morgen: "Det er en god ide at kommunerne fratages muligheden for at tjene penge ved at træffe forkerte afgørelser".

Danske Handicaporganisationer (DH) har med stor bekymring fuldt udviklingen og er ikke i tvivl om, at der i nogle tilfælde er tale om spekulation, og DH er ikke enige i at problemet alene ligger i lange sagsbehandlingstider i Ankestyrelsen. Problemet skyldes i høj grad kommunernes grænsesøgende afgørelsespolitik. Kommunerne er ikke sat i verden for at teste loven ud over dens grænser, men administrere inden for lovens rammer. Her er der helt klart behov for et holdningsskift.

"Der er sket en holdningsændring, som går ud på, at flere vælger at teste lovens grænser ved at træffe tvivlsomme afgørelser, som ender i Ankestyrelsen. Det er spekulation", siger Thorkild Olesen.

Læs og hør de forskellige indslag på DR.dk her:

DR nyheder: Borgerne skal kunne bevare hjælpen mens en klagesag kører 

DR nyheder: Kommunerne træffer ofte forkerte afgørelser 

P1 Morgen: Thorkild Olesen m.fl. (Indslag findes ved 01:30) 

DR2 Morgen: Interview m. Advokatrådet  (Indslag findes ved 08:45)