Du er her:

Konklusioner fra SFI’s ’Handicap, beskæftigelse og uddannelse i 2016’

30. maj 2017

SFI’s nye undersøgelse viser, at uddannelse betyder særligt meget for mennesker med handicaps muligheder for at komme i arbejde.

Beskæftigelsesandelen er stagneret

780.000 personer i den erhvervsaktive alder har et selvvurderet handicap. Godt halvdelen af dem er i beskæftigelse, mens andelen for personer uden handicap er 8 ud af 10. Beskæftigelsesgraden for personer med handicap er stagneret, mens den til sammenligning har udviklet sig marginalt negativ for personer uden handicap.

Uddannelse er vejen til beskæftigelse

Sandsynligheden for at være i beskæftigelse stiger med uddannelsesniveauet, sådan er det for alle. Men uddannelsesniveauet har i særlig grad betydning for, om personer med handicap er i job eller ej. 

Rapporten viser imidlertid også, at andelen af personer som har en erhvervskompetencegivende uddannelse, er lavere blandt personer med handicap end blandt personer uden handicap.

36 pct. af personer med handicap har således grundskole som højest fuldførte uddannelsesniveau, mens det kun gælder for 25 pct. af personer uden handicap. 

Personer med psykiske lidelser har stadig dårlig arbejdsmarkedstilknytning

Mens personer med mobilitetshandicap generelt oftere har en erhvervskompetencegivende uddannelse, er gruppen af personer med psykiske lidelser den gruppe, som har det laveste uddannelsesniveau. 

Personer med psykiske lidelser har det generelt svært på arbejdsmarkedet, viser rapporten. Personer med psykiske lidelser har den laveste beskæftigelsesandel af alle handicapgrupper (30 pct.), arbejder færre timer end de kunne ønske sig, har sjældnere end andre personaleledelse, og de er oftere end andre med handicap ansat i støttet beskæftigelse frem for ordinær beskæftigelse.

Beskæftigelsespotentialet 

Der er et relativt utvivlsomt beskæftigelsespotentiale blandt personer med handicap på 10-22.000 personer. Denne gruppe har både en høj selvvurderet arbejdsevne, er eller har været aktivt jobsøgende og har en erhvervskompetencegivende uddannelse. 

Potentialet vurderes at være omkring 30.000-48.000 personer, hvis der ses bort fra kravet om en erhvervskompetencegivende uddannelse. Potentialet er endnu større, hvis man også medregner dem, som ønsker at arbejde, men som alligevel ikke har været aktivt jobsøgende. 

Yderligere spørgsmål til undersøgelsen: Malene Eskildsen (me@handicap.dk

Hele undersøgelsen kan findes her