Du er her:

Kontanter stadig et hit hos nogle handicapgrupper viser ny rapport

30. juni 2016

DH har været en del af en arbejdsgruppe i Nationalbanken, der har udarbejdet en rapport om brugen af kontanter i dag. I rapporten står bl.a., at kontanter er vigtige for flere grupper af personer med handicap, fordi andre betalingsformer rummer praktiske udfordringer.

I Danmark har vi en særregel om, at forretninger, ved betjent salg, skal tage imod kontanter som betaling – kontantreglen. Kontantreglen er vigtig for flere grupper af borgere med handicap, fordi betaling med andre betalingsformer rummer praktiske udfordringer. I rapporten om kontanters rolle i samfundet ser man på, om kontantreglen bør fastholdes eller ophæves.

Kontantreglen er vigtig

Baggrunden for rapporten er, at danskere i dag bruger relativt færre kontanter i butikkerne end for bare få år siden. Desuden skal lovgivningen, som kontantreglen er en del af, revideres i 2017. I arbejdsgruppen fremlagde Nationalbanken tre forskellige forslag til lempelser af kontantreglen. DH mener, det er for tidligt at lempe kontantreglen. De tre forslag til lempelser løser nemlig ikke de udfordringer nogle grupper med handicap vil få, hvis færre butikker i fremtiden tager imod kontanter.

Behov for tilgængelige betalingsformer

DH mener, der er behov for at få udviklet bedre alternative betalingsformer til kontanter eller tilgængelige udgaver af de nuværende. Udfordringerne for nogle grupper af personer med handicap er, at de nye digitale betalingsformer som betalingsformer på mobiltelefoner eller internettet ikke lever op til de internationale standarder for tilgængelighed, og derfor ikke kan bruges af personer, der bruger kompenserende it-hjælpemidler. Andre udfordringer er at få gengivet kontanternes værdi i nye betalingsformer. Nogle personer med handicap bruger kontanter, da deres værdi er understøttet af deres visuelle udtryk og fysiske udtryk. Rapporten indeholder et afsnit om borgere med handicap, hvor flere af udfordringerne ved alternative betalingsformer er beskrevet.

DH ønsker dialog

Som nævnt ovenfor skal loven, som kontantreglen er en del af, revideres i 2017. DH opfordrer til, at man vil se på afsnittet om borgere med handicap og de udfordringer, personer med handicap har med de nuværende alternativer til kontantbetalinger, når loven bliver revideret. Vi mener, der er behov for kontantreglen, så længe der ikke er alternative betalingsformer for de grupper af personer med handicap, der i dag er meget afhængige af kontantbetaling. Vi er samtidig meget interesseret i at få fokus på alternative betalingsformer, som mennesker med handicap også kan bruge, og indgår meget gerne i dialog om udvikling af nye tilgængelige betalingsformer og tilretning af de eksisterende.

mol@handicap.dk