Du er her:

Kontanthjælpsloft – kun få undtages

1. marts 2016

Dagen igennem er der kommet ændringsforslag i forhold til kontanthjælpsloftet. Men reelt er der kun ganske få personer, der undtages.

Først var det mennesker med handicap, som er blevet anvist en bolig, der kunne ånde lettet op. De blev efter pres fra bl.a. handicaporganisationerne undtaget fra det kontanthjælpsloft, som regeringen er ved at vedtage med opbakning fra de øvrige borgerlige partier.

Danske Handicaporganisationer har i høringssvar, medierne og senest på høringen i Folketinget den 26. februar understreget, at kontanthjælpsloftet vil ramme mennesker med handicap så hårdt, at de vil kunne tvinges fra hus og hjem. Politikerne har lyttet og har nu indført endnu en undtagelse, således at mennesker med et stærkt bevægehandicap, der selv har fundet en almen bolig, nu også er undtaget.

Men noget skurrer alligevel i formand for DH Thorkild Olesens ører:

”Det er selvfølgelig glædeligt”, siger Thorkild Olesen og fortsætter ”Men det undrer mig, at man ikke ser på mennesker med handicap i et lidt bredere perspektiv. Lige nu virker det som om regnedrengene simpelthen finder de mest sjældne grupper, altså de grupper, hvor der er færrest personer. Og så melder man ud, at man undtager flere. Men reelt drejer det sig om ganske få personer, der reddes. Jeg må spørge – hvad med f.eks. de sindslidende eller epileptikerne?”

Det skal ses i forhold til, at boligdelen kun er et af flere problemområder, som bekymrer Danske Handicaporganisationer. For eksempel har Danske Handicaporganisationer sat fokus på at 225 timers reglen er et stort problem i forslaget, fordi den rammer helt ved siden af i forhold til mennesker med handicap, særligt når det gælder de ikke arbejdsmarkedsparate.

”For mig at se vidner hele det lovforslag om en helt misforstået indstilling til at få mennesker med handicap i beskæftigelse og ideen om, at det skal kunne betale sig at arbejde.  Lad os nu komme i gang med de reelle problemer, handicappedes adgang til arbejdsmarkedet og sikring af, at vi har et sted at bo”,  slutter Thorkild Olesen.

Læs Thorkild Olesens indlæg i Politiken den 26. februar om emnet