Du er her:

Kontanthjælpsloft skaber helt absurde situationer for mennesker med handicap

2. oktober 2015

Ud af 100.000 personer på kontanthjælp, som ikke er jobparate, har ca. 90 % en betydelig funktionsnedsættelse. Det er disse personer og deres familier, som bliver hårdest ramt af regeringens kontanthjælpsudspil.

Ægtepar, som begge er på kontanthjælp, mister retten til boligydelse. Unge på kontanthjælp, som har en erhvervskompetencegivende uddannelse, reduceres til SU-niveau. Kontanthjælpsmodtagere, der har været 12 sammenhængende måneder i kontanthjælpssystemet, må ikke længere holde ferie.

Det er hovedpunkterne i regeringens udspil, som skulle medføre, at ”det kan betale sig at arbejde”. 

”Men det rammer helt forkert”, siger Thorkild Olesen formand for Danske Handicaporganisationer (DH), ”Det er helt absurd, at man med den ene hånd via satspuljen siger, at man vil bekæmpe ufrivillig hjemløshed. Mens man med den anden hånd via kontanthjælpsloftet sender mennesker på gaden. Hvor har man forestillet sig, at disse mennesker skal bo? Der findes ikke billige boliger til disse grupper.”.

Boligproblematikken er ikke ny. I forvejen oplever mennesker med handicap, at det er uhyre svært at finde boliger, som man har råd til at bo i. Der er ikke nok billige boliger. Både kommuner og borgere oplever,  at borgere med nedsat funktionsevne ikke har råd til at bo i de almene ældre- og handicapboliger, som er bygget til dem, og som kommunen kan visitere borgere til, hvis de har behov for det.

Udspillet rammer især børnefamilier og unge under 30, der har en erhvervskompetencegivende uddannelse. De unge skal nemlig sættes ned på SU-niveau.

”Igen en fuldstændig absurd logik. Man sætter de unge ned på SU-niveau, men følger der så mulighed for at leje et kollegieværelse med? Nej, det gør der ikke. Man har helt glemt det menneskelige aspekt i det her. Vi ved, at et meget stort antal af dem, som det her rammer, er personer med en funktionsnedsættelse. De skal hjælpes – ikke slås i hovedet”.

Fratagelsen af ferie for personer, som har været i dagpengesystemet i over 12 måneder er også et forslag, som DH møder med stor bekymring.

”Personer, der har været i dagpengesystemet i over et år, har brug for hjælp til at komme videre ikke en straf i form af fratagelse af retten til ferie. Der skal jobskabelse til, og der skal virksomheder til, som kan og vil tage medarbejdere ind på særlige vilkår. Uden det perspektiv, må jeg sige, at det her udspil ligner en spareøvelse uden nogen form for ambitioner, når det gælder målgruppen. Det er mildt sagt trist”, siger Thorkild Olesen.

DH’s tal bygger på to undersøgelser af det rummelige arbejdsmarked fra henholdsvis Ringsted kommune i 2014 og Københavns kommunes LBR i 2009. Begge separate analyser af handicap blandt jobcentrenes målgrupper i kommunerne viser, at 90% af de ikke jobparate har en funktionsnedsættelse, som har væsentlig betydning.

”Når vi nu kender disse tal både fra undersøgelserne og vores erfaringer i organisationerne, så bør det være indlysende, at en kontanthjælpsreform kun bør gælde de jobparate og ikke også indbefatte dem, som kun er aktivitetsparate. Den detalje har regeringen overset forud for præsentationen i dag. Når beskæftigelsesministeren udtaler, at næsten alle på kontanthjælp kan arbejde, så er det en sandhed med modifikationer, så længe han pænt glider uden om, hvilke forudsætninger, der skal til. Det kan umuligt løses ved at tvinge familier og unge fra hus og hjem”, slutter Thorkild Olesen.