Du er her:

Kontanthjælpsloftet er nu en realitet

17. marts 2016

Lovforslag L113 – bedre kendt som det moderne kontanthjælpsloft – er i dag blevet endeligt vedtaget med stemmer fra Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og de konservative. Kritikken har været massiv i ugevis. Også handicaporganisationerne har forsøgt at råbe de ansvarlige politikere op. Desværre med begrænset held.

Det er lykkedes at få forligspartierne til, ad to omgange at genåbne aftalen og undtage en mindre gruppe fra at blive ramt af kontanthjælpsloftet. Det er gruppen af kontanthjælpsmodtagere med handicap, som bor i de dyre almene handicapboliger. Men tilbage står, at alle andre kontanthjælpsmodtagere vil blive omfattet af det nye loft over kontanthjælpen. Begrundelsen er, at ’det skal kunne betale sig at arbejde’. Men loftet vil ramme en bred vifte af kontanthjælpsmodtagere med mange forskellige handicap, som ikke bare kan gå ud og finde et job eller en ny og billigere bolig, som kontanthjælpsloftet ikke kan tvinge dem til at flytte fra.

"Det er et helt igennem usympatisk lovforslag, som forligskredsen nu har vedtaget. Ja, det er lykkedes at få undtaget nogle kontanthjælpsmodtagere med handicap. Men det ændrer ikke ved, at loven helt grundlæggende gør de svageste og fattigste i vores samfund endnu fattigere, så længe arbejdsmarkedet ikke kan rumme disse mennesker, og så længe førtidspension er lukket land for langt de fleste", siger Thorkild Olesen.

Nytteløst 225-timers krav

Udover kontanthjælpsloftet indføres også den såkaldte 225 timers-regel, som betyder at kontanthjælpsmodtagere selv skal finde 225 timers ustøttet arbejde om året, for at kunne bevare den fulde kontanthjælp. Man er undtaget, hvis ens arbejdsevne er så begrænset, at kommunen vurderer, man ikke vil kunne leve op til kravet. Men DH er yderst skeptisk over for at overlade denne vurdering til 98 forskellige kommuner.

"Kommunerne vurderer generelt folks arbejdsevne langt mere optimistisk, end virksomhederne åbenbart gør. Derfor har vi i handicaporganisationerne en velbegrundet skepsis over for, om kommunerne kan finde ud af at undtage de kontanthjælpsmodtagere, som loven foreskriver, fordi de grundet deres handicap ikke vil have en kinamands chance for på egen hånd at finde 225 timers arbejde. Alle, som ikke er visiteret jobparate, bør automatisk være undtaget dette nytteløse krav, og alle som har et handicap bør have håndholdt og intensiv hjælp til først og fremmest at finde et rigtigt job. 225 timers reglen er spild af alles tid og ressourcer", udtaler Thorkild Olesen.

Et værdigt forsørgelsesgrundlag

"Vi kommer til at holde de ansvarlige politikere op på deres udmeldinger om, at syge og handicappede ikke skal være på kontanthjælp. Men den bedste endestation, nemlig det rummelige arbejdsmarked, har altså brug for akut kunstigt åndedræt. Og dem, der ikke kan, skal have en førtidspension. At være kastebold i systemet er ikke værdigt, og det skal der sættes en stopper for", slutter Thorkild Olesen.

Lovforslag L113 forventes at træde i kraft pr. 1. april, med indfasning frem mod 1. oktober. 

me@handicap.dk