Du er her:

Krav om handlingsplan for pårørende

22. december 2017

Danske Handicaporganisationer, Danske Patienter, FOA, Lægeforeningen, Ældresagen og Dansk Sygeplejeraad har sendt et brev til de tre ansvarlige ministre om at styrke indsatsen for pårørende.

Pårørende er en vigtig ressource. Det er tit de pårørende, der står med tjansen med at få det hele til at hænge sammen omkring borgeren med sygdom eller handicap. Men opgaven kan være svær og belastende. Der mangler rådgivning og mental og økonomisk støtte. Det er heller ikke let at finde rundt i de mange sektorer og instanser.

”Vi foreslår ministrene at lave en handlingsplan for bedre og mere sammenhængende støtte til de pårørende. Gerne en plan med bindende retningslinjer. Det skal ske i samarbejde med de vigtigste organisationer, og handicaporganisationerne skal naturligvis være med,” siger Thorkild Olesen.

Brevet er sendt til sundheds-, ældre- og børne- og socialministeren. Brevet kan læses her